Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda

Niemal wszystkie ruchy awangardowe deklarowały swój internacjonalizm i obojętność na narodowe, etniczne czy religijne różnice. Podmiotem ich programów i adresatem ich działań była jednostka wyzwolona z narzucanych przez macierzystą kulturę ograniczeń. Artyści awangardowi czuli się – i faktycznie byli – członkami wielkiej postępowej międzynarodówki. Ich ideologia była zwrócona w przyszłość, a praktyka artystyczna manifestowała na ogół momenty zerwania z kulturową przeszłością. Wydawać by się mogło, zatem, że rozpatrywanie awangardy w odniesieniu do rodzimych kultur jej twórców nie znajduje uzasadnienia. Czy jednak rzeczywiście?
Na to pytanie stara się odpowiedzieć wystawa, której tematem jest tożsamość awangardowego artysty żydowskiego pochodzenia oraz sposób, w jaki odciska się ona w dziele. Wystawa pyta o to, jak owa tożsamość jest konstruowana, jaki rodzaj wspólnotowych doświadczeń ją określa, jak silnie determinuje ją przynależność do kultury diaspory a jak bardzo wysiłki zmierzające do jej przekroczenia. Celem wystawy jest pokazanie szerokiego spektrum postaw: od modernizacyjnych, zmierzających do stworzenia „nowej narodowej sztuki żydowskiej”, poprzez kultywujące etos awangardowy, ale w ramach własnego środowiska, aż po postawy asymilacyjne, odrzucające kontekst własnej kultury, postawy identyfikacji z polską bądź międzynarodową sceną awangardową. Obok prac artystów Jung Idysz (Jankiel Adler, Marek Szwarc, Mojżesz Broderson), prezentuje dzieła artystów związanych z formizmem (Henryk Gottlieb), ruchem konstruktywistycznym (Henryk Berlewi, Teresa Żarnowerówna, Samuel Szczekacz), surrealizującym „artesem” (Ludwik Lille, Marek Włodarski) oraz radykalnie lewicową „Grupą Krakowską” (Jonasz Stern, Sasza Blonder). Obok malarstwa, grafiki i rzeźby, wystawa odnosi się również do zjawisk z obszaru awangardy teatralnej i muzycznej. Wystawie towarzyszy publikacja książkowa z tekstami najwybitniejszych światowych specjalistów zajmujących się tematyką żydowskiej kultury awangardowej oraz międzynarodowa konferencja temu poświęcona.

kuratorzy: Joanna Ritt, Jarosław Suchan

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Konferencja naukowa

Awangardę uznaje się za zjawisko ponadnarodowe i ponadkulturowe, zrywające z tradycją i nastawione na radykalną przemianę rzeczywistości społecznej. Kuratorzy pragną sproblematyzować to przekonanie poprzez próbę „lokalizacji” awangardy. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali specjaliści z Polski, USA, Niemiec, Francji i Kanady reprezentujący różne dyscypliny akademickie: historycy sztuki, teatru, kulturoznawcy czy literaturoznawcy. Badacz ci przyjrzą się napięciu pomiędzy etnicznością i uniwersalistycznym etosem sztuki awangardowej w biografiach i twórczości szeregu artystów pochodzenia żydowskiego. Zastanowią się, jak konstruowane były tożsamości awangardowych artystów wywodzących się z konkretnego kontekstu kulturowego, oraz jaki rodzaj wspólnotowych doświadczeń ich określał, jak silnie determinował ich przynależność do kultury diaspory lub ich sprzeciw wobec tradycji. Konferencja podzielona będzie na cztery bloki tematyczne: awangarda i jidysz, awangarda i rewolucja, awangarda i kosmopolityzm oraz awangarda i stosunki polsko-żydowskie.

Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w języku polskim i angielskim.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK (16.10)

11:00-11:30 prof. Gail Levin, Baruch College and Graduate Center, City University of New York
Świecki żydowski artysta: definicja tożsamości żydowskiej w kategoriach kosmopolitycznych

11:30-12:00 prof. Andrzej Turowski, Université de Bourgogne, Dijon
Przemiany świadomości artystów żydowskich w Rosji i w Polsce a suprematyzm

12:00-12:30 prof. Seth L. Wolitz, University of Texas, Austin
Jaźń zdecentralizowana: estetyczne poszukiwanie autentyczności u Henryka Berlewiego

12:30-13:30 dyskusja, prowadzenie: prof. Jerzy Malinowski

13:30-15:00 przerwa

15:00-15:30 prof. Marek Bartelik, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York
Modele Wolności: Artystki z grupy Jung Jidysz, 1919-1921

15:30-16:00 dr Gilles Rozier, Maison de la culture Yiddish, Bibliothèque Medem, Paris
Jung-jidysz: banda kpiarzy z polskiego Manchesteru

16:00-17:00 dyskusja


SOBOTA (17.10)

10:00-10:30 prof. Hans-Peter Bayerdörfer, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium
Żydowska tożsamość jako problem międzywojennej awangardy teatralnej w Niemczech i Austrii

10:30-11:00 prof. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki
Żydowska awangarda teatralna jako poszukiwanie tożsamości kulturowej

11:00-11:30 prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Uniwersytet Łódzki
Polsko-żydowski symultanizm teatralny (w latach międzywojnia)

11:30-12:30 dyskusja

12:30-13:30 przerwa

13:30-14:00 prof. Jerzy Jarzębski, Uniwersytet Jagielloński
Spotkanie

14:00-14:30 prof. Carol Zemel, York University, Toronto
`My, Żydzi Polscy': Bruno Schulz i polska awangarda modernistyczna

14:30-15:30 dyskusja podsumowująca konferencję


Szczegółowych informacji udziela:

Łukasz Biskupski, sekretarz konferencji
+ 48 502 619 990
l.biskupski@msl.org.pl
www.msl.org.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.