Kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Szkic 1: Sztuka i polityka

W drugiej połowie 2008 roku zostanie oddany do użytku nowy budynek Muzeum Sztuki w Łodzi. Znajdzie w nim swoje miejsce stała ekspozycja posiadanych przez Muzeum unikalnych zbiorów sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej. Po raz pierwszy w swej historii zbiory te będą eksponowane w warunkach, które umożliwią ukazanie ich rzeczywistej rangi i bogactwa. Okres poprzedzający inaugurację owego projektu pragniemy wykorzystać na realizację przedsięwzięć, które pozwolą poddać krytycznej refleksji dotychczasową strategię tworzenia tej kolekcji, obowiązujące sposoby jej pokazywania i interpretowania, wreszcie – obraz sztuki, jaki przy jej pomocy bywa budowany. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zostaną w związku z tym zrealizowane trzy „szkice” do przyszłej stałej ekspozycji. Będą to wystawy prezentujące prace ze zbiorów Muzeum, za każdym razem ujmujące je z innej perspektywy, m.in. z perspektywy modernistycznych formalizmów i obecnej w nich na różne sposoby idei autonomii sztuki oraz z perspektywy współczesnej psychoanalizy. Celem pierwszej z owych wystaw, właśnie otwartej, jest przybliżenie złożonej sieci zależności wiążących sztukę z rzeczywistością polityczną.
Nie znaczy to, iż skupia się ona wyłącznie na sztuce politycznej, czyli takiej, w której o polityce mówi się wprost, ujmując ją jako temat bądź anegdotę. Wprawdzie i takie dzieła się na niej znajdują, stanowią jednak margines, odzwierciedlając tym samym miejsce, jakie ten rodzaj twórczości zajmuje w kolekcji Muzeum. Wystawa stara się dowieść, że każdy gest artystyczny – czy tego chcemy, czy nie – jest w kontekst polityki uwikłany i że ów kontekst do pewnego stopnia przesądza o jego znaczeniu. Tym samym, nawet nieobecność w kolekcji Muzeum dzieł manifestacyjnie politycznych także winna być w tym kontekście rozpatrywana.
Zasadniczy problem, który przewija się przez całą wystawę, dotyczy napięcia, jakie istnieje między ideą autonomii dzieła a postulatem zaangażowania artysty. Wystawa śledzi ów wątek poczynając od pierwszej awangardy, poprzez twórczość czasów PRL, aż po dokonania ostatniego piętnastolecia. Przywołuje z jednej strony postawy opowiadające się za autonomicznością działania artystycznego (ale niekiedy utożsamiające modernizację formy dzieła z modernizacją społeczeństwa i przekształcaniem świata), z drugiej – postawy mniej lub bardziej otwartego zaangażowania w rzeczywistość, z trzeciej zaś – wiążące się z przekonaniem o potrzebie jednoznacznego podporządkowania sztuki celom politycznym. Wystawa stara się także ukazać, jak zmienia się sens autonomii dzieła w zależności od czasu, w jakim ono powstało i politycznych okoliczności, które temu towarzyszyły. Dowodzi, że inne znaczenie mają abstrakcje silnie lewicującej I Grupy Krakowskiej powstałe w latach 30., inne informelowe obrazy tworzone w okresie poststalinowskiej odwilży, inne wreszcie analityczny konceptualizm lat 70.
Ponadto ekspozycja niniejsza próbuje przywrócić polityczny wymiar istotnym momentom w historii samego Muzeum, takim jak powstanie zainicjowanej przez Władysława Strzemińskiego Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej czy też mającej miejsce w czasach pierwszej Solidarności akcji „Polentransport”, polegającej na przekazaniu Muzeum przez Josepha Beuysa w darze swoich prac.
Otwarciu ekspozycji towarzyszyć będzie performance Zorki Wollny w wykonaniu: Andrei Adam, Aleksandry Jach, Łukasza Ostrowskiego, Magdaleny Przybysz, Doroty Przyguckiej, Martyny Turczy zatytułowany „Muzeum (edycja dla Muzeum Sztuki w Łodzi )”.

Kuratorzy wystawy: Zenobia Karnicka, Maria Morzuch, Jarosław Suchan

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.