Jabłko. Introdukcja. (Ciągle i ciągle od nowa)

Antje Majewski, Paweł Freisler oraz Fundacja Transformacja

Gościnnie: Jimmie Durham, Grzegorz Hodun, Kooperatywa Spożywcza w Łodzi, Miejskie Darcie Pierza, Agnieszka Polska, Piotr Życieński

ms¹, ul. Więckowskiego 36
Czas trwania: do 11 stycznia 2015

„Jabłko. Introdukcja. (Ciągle i ciągle od nowa)” to wystawa, akcja sadzenia dawnych odmian jabłoni na terenie miasta oraz cykl warsztatów edukacyjnych. Zainicjowany przez Antje Majewski i Pawła Freislera projekt podejmuje kwestię zagrożonej bioróżnorodności na przykładzie jabłek.

Zrozumienie procesu redukcji genetycznej tego owocu wymaga splatania złożonych relacji między globalną produkcją żywności, rozwojem technologii, nauką i normami kulturowymi, które funkcjonują w ramach kapitalistycznej gospodarki-świata. Kwestie te wybrzmiewają na wystawie w dialogu między twórczością Antje Majewski, Pawła Freislera, Jimmiego Durhama, Agnieszki Polskiej i Piotra Życieńskiego.

Na wystawie zaprezentowane są obrazy Antje Majewski przedstawiające stare odmiany jabłek w formie nawiązującej do malarskiej tradycji martwej natury. Upamiętniając przykłady niknącej bioróżnorodności, przedstawienia te jednocześnie problematyzują nowoczesną chęć rozpoznania i systematyzacji bogactwa zjawisk przyrodniczych przy pomocy narzędzi naukowych i estetycznych reprezentacji. Film artystki „Wolność dla jabłek” opowiada o współczesnych warunkach uprawy jabłek. Owoce te od momentu powstania globalnego rynku przemysłowej produkcji żywności zostały zestandaryzowane, co w konsekwencji sprawiło, że ilość odmian została zredukowana do zaledwie kilku typów, których uprawa jest uzależniona od technologii chemicznej, odpowiedniej infrastruktury ekonomicznej i transportowej. Artystka wplata w film rozmowy o rozwoju poszczególnych odmian i globalnych zależnościach produkcji żywności z naukowcami, plantatorami i producentami przetworów jabłkowych z Chin, Francji, Japonii, Kazachstanu, Maroko, Niemiec, Polski.

W trakcie podróży do Kazachstanu Majewski podążała śladami Malus Sieversii, dzikiego jabłka, przodka wszystkich odmian uprawnych jabłoni. Na miejscu pobrała jego nasiona i gałązkę do dalszych szczepień. Działania takie będą nielegalne po wprowadzeniu postanowień protokołu z Nagoi regulującego m.in. kwestie transportu materiałów genetycznych. Prawo to nie tylko chroni wiele krajów przed kradzieżą rodzimych zasobów genetycznych, ale zakazuje indywidualnych interakcji między ludźmi i roślinami, które przez tysiące lat kształtowały krajobraz rolniczy i ogrodniczy na Ziemi i dzięki którym jabłko przekroczyło granice Kazachstanu, stając się przy pomocy ludzi jednym z najbardziej popularnych owoców w historii. Protokół z Nagoi to jedna z kolejnych regulacji zmierzających do całkowitej kontroli zasobów przyrodniczych.

Na wystawie znajduje się też fotografia i kopia 3D suszonego, rzeźbionego jabłka oraz drukarka 3D. Owoc pochodzi z kolekcji suchych jabłek legendarnego artysty konceptualnego Pawła Freislera. Freisler, który w latach 70. wyemigrował z Polski do Szwecji, wycofał się z aktywnego uczestnictwa w instytucjonalnym obiegu artystycznym i ponoć zajął się kultywacją ogrodu. Informacje o jego twórczości funkcjonują jako zmitologizowane opowieści powstające w oparciu o plotki lub indywidualne relacje z artystą. Historie o Freislerze zainspirowały Agnieszkę Polską, która w filmie „Ogród” tworzy portret artysty, kultywującego utopijny ogród, gdzie miałyby się znaleźć wszystkie jak dotąd rozpoznane i sklasyfikowane rośliny. Artystka spekuluje, jak mogłoby wyglądać spotkanie z Freislerem, idąc wyznaczonym przez niego tropem – sztuki konceptualnej jako przestrzeni tworzenia i przetwarzania mitów.

Motyw jabłka u Freislera przywołuje „Jajo”, które artysta wyprodukował w 1967 roku we współpracy z pracownikami Zamechu w ramach Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Metalowy obiekt o perfekcyjnej formie miał stać się opatentowanym wzorem dla wszystkich jaj w Europie. Praca ta pozostaje ciągle aktualną, ironiczną odpowiedzią na ideologie technokratycznej standaryzacji. Kolekcja jabłek artysty jest rezultatem wieloletnich zainteresowań  wyjątkowością każdego pojedynczego owocu - żywego organizmu w stanie rozpadu. Rzeźbione bio-obiekty nie mogą być przechowywane długo w magazynach muzealnych, dlatego Freisler zdecydował się uwiecznić kurczące i marszczące się coraz bardziej jabłka, używając do tego technologii druku 3D. Podczas gdy konserwacja owocu stanowi wyzwanie dla instytucji, stając się drukiem 3D, przestaje on być żywym organizmem, ale może zyskać status obiektu muzealnego. Wielkoskalowa fotografia suchego jabłka autorstwa Piotra Życieńskiego, przypominająca holenderskie martwe natury i dziewiętnastowieczne poszukiwania artystyczne i naukowe w zakresie biomimikry, uzupełnia narrację o reprodukowaniu i archiwizacji tego, co żywe.

Na wystawie znajduje się także sok jabłkowy, który powstał specjalnie dla dOCUMENTA (13), z inicjatywy Carolyn Christov-Bakargiev.  Sok ten wyprodukowany został z odmiany wyhodowanej w obozie koncentracyjnym w Dachau przez Korbiniana Aignera, walczącego z nazizmem bawarskiego księdza. Praca ta nawiązuje do 402 akwareli z jabłkami autorstwa Aignera, również prezentowanych podczas dOCUMENTA (13). Jimmie Durham, wspólnie z Christov-Bakargiev zasadził odmianę Korbiniana oraz Arkansas black apple tree w parku w Kassel. Artysta został zaproszony także do zaprojektowania etykiety dla soku jabłkowego, w której gra on z europejską heraldyką, ikonografią i mitami. W sfilmowanej rozmowie Jimmiego Durhama z Antje Majewski artysta szczegółowo opowiada o kontekście projektu z Kassel.

Częścią projektu jest akcja sadzenia jabłoni Owocowa Łódź, którą organizuje Fundacja Transformacja, zajmująca się permakulturą oraz projektowaniem ekologicznym. Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Łodzi w przestrzeni miasta zasadzone zostanie 100 sadzonek 13 starych odmian jabłoni. W przeciwieństwie do nowych, przemysłowych, cechują się one dużą różnorodnością genetyczną, odpornością na choroby i większą zdolnością do przetrwania. Wspólnie z rosnącymi już w mieście drzewami owocowymi będą tworzyć bank genów, produkujących wartościowe nasiona. Owocowa Łódź to także akcja, która ma upowszechniać idee wolnego dostępu do różnorodnej, zdrowej żywności jako dobra wspólnego. Akcji nasadzeń jabłoni będzie towarzyszyć ceremonia połączona z białym śpiewem zespołu Miejskie Darcie Pierza.

W trakcie trwania projektu odbywają się także warsztaty sadzenia drzew realizowane przez Fundacje Transformacja oraz warsztaty ich szczepienia prowadzone przez wybitnego pomologa Grzegorza Hoduna oraz wspólne gotowanie, które zorganizuje Kooperatywa Spożywcza w Łodzi. Powstanie także strona internetowa (www.owocowalodz.pl), na której zostaną umieszczone instrukcje sadzenia jabłoni, opisy wybranych starych odmian oraz mapa z nasadzonymi drzewami, a w ms1 będzie można zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, książkami, ulotkami, filmami, wierszami, czyli zbiorem międzydyscyplinarnej wiedzy o relacjach między jabłkami, ludźmi i innymi organizmami.

Kuratorki: Aleksandra Jach i Joanna Sokołowska
Koordynator: Przemysław Purtak
Architektura wystawy: Krzysztof Skoczylas
Identyfikacja wizualna projektu: Noviki

Film z performansu Antje Majewski i Agnieszki Polskiej

Film z cyklu ms opus

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

 

Partnerzy: Fundacja TransformacjaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Goethe-Institut, Zarząd Zieleni Miejskiej UMŁ, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Łódzka Kooperatywa Spożywcza, Zortrax, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.


    

Patronat medialny: TVP Kultura, Dziennik Łódzki, TVP Łódź, Miasto Ł

    

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

ms1, ul. Więckowskiego 36
18 października 2014. sobota, g. 12:00 
„Owocowa Łódź” – pierwsza sadzonka i spotkanie z twórcami akcji

ms1, ul. Więckowskiego 36
25 października 2014, sobota, g. 11:11 i 13:13
Ab ovo ad mala - warsztaty prowadzi: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

ms1, ul. Więckowskiego 36
4 listopada 2014, wtorek, g. 18:00 
UZDRAWIAJĄCE JABŁKA 
Podczas przyrządzania kompotu, pieczonych jabłek i jabłkowego czatneju rozmowę o jabłkach w kuchni staropolskiej, medycynie i kinematografii poprowadzą dr Alicja Kujawska - antropolożka kultur i dr Dagmara Rode - kulturoznawczyni. Obie są członkiniami Kooperatywy Spożywczej w Łodzi. Warsztat bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy przez stronę: www.owocowalodz.pl.

ms1, ul. Więckowskiego 36
5 listopada 2014, środa, g. 17:17
Ab ovo ad mala - warsztaty prowadzi: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

ms1, ul. Więckowskiego 36
8 listopada 2014, sobota, g. 10:00
ROZMNAŻANIE JABŁONI 
Spotkanie z Grzegorzem Hodunem poświęcone historii sadownictwa i charakterystyce dawnych odmian jabłoni. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować sady tradycyjne i samodzielnie zaszczepiać ulubione stare odmiany owoców. Warsztat bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona
. Zapisy przez stronę: www.owocowalodz.pl.

Park im. Piłsudskiego w Łodzi
9 listopada 2014, niedziela. g. 13:00
ZAKŁADANIE MIEJSKICH SADÓW OWOCOWYCH (CZĘŚĆ 1)
Warsztaty Fundacji Transformacja, podczas których wspólnie z mieszkańcami Łodzi zostanie posadzone kilkanaście starych odmian jabłoni przy wykorzystaniu technik zakładania tzw. leśnych ogrodów permakulturowych. Każdy z uczestników otrzyma możliwość adopcji sadzonki jabłoni, którą będzie mógł posadzić w swoim ogrodzie. Warsztaty bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
 Zapisy przez stronę: www.owocowalodz.pl.

Gimnazjum nr 26, Łódż, ul. 1 Maja 89
13 listopada 2014 (czwartek), g. 13:00
ZAKŁADANIE MIEJSKICH SADÓW OWOCOWYCH (CZĘŚĆ 2)
Dla dzieci i rodziców. Warsztaty bezpłatne. liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez stronę: www.owocowalodz.pl

ms1, ul. Więckowskiego 36 
ODE "Źródła", ul. Zielona 27
18 listopada, wtorek, g. 8:30
19 listopada, środa, g. 12:30
Warsztaty ODE "Źródła"
Warsztaty rozpoczną się w siedzibie ODE "Źródła" w sali przy ul. Zielonej 27, a następnie grupa uda się do ms1, gdzie w towarzystwie kuratorki obejrzy ekspozycję. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny (42 632 03 11) lub e-mailowy (edukacja@zrodla.org pl). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Budynek "A" (Łódź, ul. Banacha 12/16)
22 listopada 2014 (sobota) g. 10:00
ZAKŁADANIE MIEJSKICH SADÓW OWOCOWYCH (CZĘŚĆ 3)
Warsztaty bezpłatne. liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez stronę: www.owocowalodz.pl 

ms1, ul. Więckowskiego 36
22 listopada 2014, sobota, g. 11:11 i 13:13
Ab ovo ad mala - warsztaty prowadzi: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

ms1, ul. Więckowskiego 36
I gdzie Twój befsztyk? (warsztat na zapisy)
Warsztat dedykowany przepisom z jabłkami w roli głównej. Każde spotkanie będzie poświęcone jednej recepturze z rodzinnych archiwów członkiń Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki. pod ich kierunkiem uczestnicy będa gotowali i piekli - wprost na muzealnej ekspozycji. Warsztat przeznaczony dla gimnazjalistów i licealistów, współprowadzony przez członikinie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Zapisy pod numerem tel. 605 060 063.

ms1, ul. Więckowskiego 36
10 stycznia 2014, sobota, g. 17.00
Performans Antje Majewski i Agnieszki Polskiej
 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.