Z cyklu "Skuteczność sztuki": Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka działa politycznie?

Spotkanie z cyklu „Skuteczność sztuki”
ms2
, ul. Ogrodowa 19
25 stycznia 2013, piątek, g. 18.00

W ostatnich latach, zarówno w dyskursie teoretycznym, jak i samych praktykach artystycznych, wielokrotnie powracała kwestia „polityczności sztuki”. Pojawiały się manifesty, projekty, wystawy, dyskusje, teksty krytyczne, polemiki itd., w których na różne sposoby odmieniano ideę polityczności, zastanawiając się nad tym, jak należałoby ją urzeczywistniać „na polu sztuki” lub „za pomocą sztuki”. Tendencja ta stała się na tyle wyrazista i powszechna, że w 2012 roku zdecydowano się ją zaprezentować na dwóch międzynarodowych imprezach organizowanych cyklicznie w Europie: 7. Berlińskim Biennale Sztuki Współczesnej oraz Documenta 13 w Kassel.

Wszystkie te przedsięwzięcia, a szczególnie ich efekty, rodzą pytanie o to, jak należałoby definiować samą „polityczność sztuki”. Czy sztuka działa politycznie wówczas, gdy podejmuje aktualną tematykę polityczną, angażuje się w bieżącą walkę ideologiczno-retoryczną i opowiada się po stronie którejś z realnych sił politycznych? Czy też raczej wówczas, gdy zachowuje krytyczny dystans względem realnej polityki i działa w imię ideałów obywatelskich, prowadząc artystyczno-aktywistyczne zmagania, których celem jest „trzymanie za słowo” demokracji? Może w sztuce powinno chodzić o szerzej rozumianą polityczność: decydowanie o formie bycia-razem-z-innymi, tworzenie i zawiązywanie więzi międzyludzkich, eksperymentalne projektowanie i rekonfigurowanie kształtu wspólnego świata? Może polityczność sztuki powinna przejawiać się w działaniach partycypacyjnych, wspierających kooperację i oddolne procesy samoorganizacji społecznej? A może, ostatecznie, w grę wchodzi tu jedynie wewnętrzna polityka świata sztuki: zbijanie kapitału symbolicznego przez jego (uprzywilejowanych) aktorów?

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby sztuka mogła realizować swe polityczne działania, o konkretnych pozytywnych i negatywnych skutkach tego rodzaju działań, jak też o tym, czy polityczność sztuki podlega tradycyjnym podziałom i klasyfikacjom (prawica/lewica, polityka konserwatywna, liberalna, emancypacyjna, prospołeczna itd.). Zastanowimy się, czy poszukiwanie polityczności w sztuce nie jest symptomem niezdolności do właściwych działań politycznych, a także gdzie znajduje się dziś właściwe miejsce polityki i jakie realne perspektywy dla jej uprawiania oferuje sfera publiczna. Wreszcie, zapytamy o to, jak dziś w ogóle być skutecznym politycznie oraz czy w polityce – a tym bardziej w polityce sztuki – powinno zawsze chodzić o „skuteczność”.

Uczestnicy: Roman Dziadkiewicz, Ewa Majewska, Adam Ostolski, Joanna Warsza.
Prowadzenie: Tomasz Załuski

Roman Dziadkiewicz – ukończył krakowską ASP. Artysta multisensualny, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego Ośrodek Zdrowia (1999-2002), fundacji 36,6 (od 2003) i kolektywów Ślina (od 1999) oraz Ensemble (2011). Pracuje w różnych mediach na pograniczu tradycji wizualnych, performatywnych, praktyk teoretyczno-kulturowych i eksperymentalnych działań społecznych. Realizuje głównie długoterminowe studia i projekty warsztatowe, wykorzystując i przepracowując techniki wizualne (wideo, fotografia, kolaż, grafika cyfrowa, obiekt, instalacja), działania psycho-fizyczne, tradycje filozoficzne i literackie oraz wątki społeczne (napięcia interpersonalne, dynamika grupy). Interesuje się uwikłaniem aktywności ludzkich w konteksty kulturowe i polityczne oraz powiązaniami sztuki z innymi sferami kultury, nauki i życia społecznego.

Ewa Majewska – filozofka feministyczna i aktywistka.  Jej doktorat (IF, UW) dotyczył problematyki rodziny. Od 2003 roku wykłada na Gender Studies UW. Uczestniczyła w inicjatywie na rzecz wolności w kulturze „Indeks 73”. Autorka książki „Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny” (2009). Współredaktorka tomów „Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy” (2007) oraz „Futuryzm miast przemysłowych” (2007). Współautorka książek o równości płci w edukacji: „Równa Szkoła” (2007) oraz „Napastowanie seksualne w szkole” (2010). Tłumaczka tekstów i książek J. Butler, G. Spivak, D. Haraway oraz bell hooks. Wkrótce ma się ukazać jej książka o sztuce i polityce: „Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury”.

Adam Ostolski – socjolog, filozof i tłumacz. Jego zainteresowania to problematyka pamięci społecznej, psychoanaliza, studia żydowskie, gender i ruchy społeczne. W nauce reprezentuje perspektywę teorii krytycznej, łączącej badanie społeczeństwa z zaangażowaniem w jego zmianę. Wykłada socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był współautorem (wraz z Michałem Bilewiczem) listów-interwencji: „Listu Warszawskiego” w sprawie ataków na Marsz Tolerancji w Krakowie w 2004 roku oraz listu przeciw pomnikowi Romana Dmowskiego w Warszawie. Członek zespołu „Krytyki Politycznej” oraz partii Zielonych.

Joanna Warsza – kuratorka sztuk wizualnych, działań performatywnych i architektury. Ukończyła Warszawską Akademię Teatralną i podyplomowy kurs na wydziale tańca na Paryskim Uniwersytecie 8. Realizowała projekty między innymi we współpracy z teatrem berlińskim Hebbel am Ufer, warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, AICA Armenia, GeoAir Tbilisi, Centrum Pompidou oraz Biennale de Belleville. Razem z Arturem Żmijewskim była współ-kuratorką 7. Biennale w Berlinie. Jest założycielką niezależnej Fundacji Laury Palmer, w ramach której zrealizowała wiele projektów w przestrzeni publicznej (www.laura-palmer.pl). Interesują ją projekty poświęcone badaniu postaw społecznych i politycznych. Jest redaktorką książek „Stadion X. Miejsce, którego nie było” (2009) i „Forget Fear” (2012).

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.