Z cyklu "Skuteczność sztuki": Bunt miast, bunt sztuki? Aktywizm, samoorganizacja, partycypacja, wspólnota

Spotkanie z cyklu „Skuteczność sztuki”
ms2, ul. Ogrodowa 19
26 lutego 2013, wtorek, g. 18.00

Obecnie miasto urasta do rangi jednego z głównych terenów zmagań ekonomicznych, społecznych i politycznych. Walczący o „prawo do miasta”  żądają w istocie urealnienia mechanizmów demokratycznych: odejścia od skostniałych, hierarchicznych i pryncypialnych form demokracji przedstawicielskiej ku uspołecznionym formom demokracji partycypacyjnej. Działania aktywistyczne, ruchy społeczne, miejskie i lokatorskie, pozarządowe stowarzyszenia i fundacje miejskie, a także inne formy oddolnej samoorganizacji są świadectwem rosnącej samoświadomości obywatelskiej i chęci realnego współdecydowania o warunkach (współ)życia w lokalnych społecznościach – o kształcie, jakości i sposobach wykorzystania wspólnej przestrzeni. Stały nacisk, wywierany na władze miejskie, nie pozostaje bez efektów: samorządy coraz częściej organizują konsultacje społeczne, ustanawiają budżety obywatelskie, rozpatrują konkretne postulaty działań, a nawet społeczne projekty uchwał itp. W wielu wypadkach działania te mają jednak ograniczony, „fasadowy” charakter; bywa, że partycypacja staje się środkiem manipulowania niezadowoleniem społecznym lub sposobem przerzucania obowiązków administracji państwowej na trzeci sektor.

Czy sztuka ma swój udział w tym „buncie miast”? Czy działania artystyczne i artystyczno-społeczne odgrywają aktywną rolę w procesie uzyskiwania i egzekwowania obywatelskiego „prawa do miasta”? Z jakimi zewnętrznymi przeszkodami oraz wewnętrznymi trudnościami zmaga się dziś artystyczny aktywizm? Czy możliwość partycypacji, jaką oferują odbiorcom artyści i artystki, ma faktyczną moc kształtowania postaw społecznych? Czy sami twórcy są w stanie zawiązać wspólnotę wokół swych interesów grupowych i zabiegać o ich uwzględnienie w miejskiej polityce kulturalnej? A może potrafią też wyjść poza ten partykularyzm, by współdziałać z organizacjami aktywistycznymi na rzecz przemiany szerzej pojętej polityki miejskiej?

W trakcie spotkania porozmawiamy o celach, perspektywach i efektach artystycznych interwencji w przestrzeni miejskiej – zarówno w kontekście łódzkim, jak i ogólnopolskim. Zapytamy też o samoświadomość obywatelską artystów i artystek, o wzajemną relację sztuki i aktywizmu, czy wreszcie o realność mechanizmów partycypacji, do jakich odwołuje się wiele współczesnych projektów artystycznych. Będzie również okazja do tego, aby ocenić skuteczność samoorganizacyjnego „zrywu” artystów i artystek w różnych ośrodkach miejskich w Polsce.

Uczestnicy: Joanna Erbel, Paweł Kowzan, Marcin Polak, Katarzyna Słoboda
Prowadzenie: Tomasz Załuski

Joanna Erbel – socjolożka miasta, aktywistka, publicystka. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis, członkini „Krytyki Politycznej”. Redaktorka magazynu „MIASTA”. Pisze doktorat na temat roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej w Instytucie Socjologii UW. Współredagowała Przewodnik Krytyki Politycznej „Partycypacja”. Była kuratorką „Nowych Sytuacji” w ramach Festiwalu Malta 2011 w Poznaniu. Mieszka w Warszawie, pomieszkuje w Poznaniu i w Łodzi u ludzi dobrej woli.

Paweł Kowzan – znany również jako dwaesha, kojarzony ze sceną post-graffiti/street art. Zajmuje się głównie instalacyjnymi i performatywnymi działaniami w przestrzeni publicznej. Współzałożyciel galerii/sieci wsparcia „Bardzo” (od 2001). Współpracuje z galerią „Hinter” (Berlin/Stambuł). Mieszka i pracuje w Łodzi oraz we Wrocławiu.

Marcin Polak – absolwent fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Jest autorem akcji rewitalizujących przestrzeń publiczną i społeczną Łodzi, takich jak: „LipowaOdNowa”, „Punkt dla Łodzi”, „Miej Miejsce” oraz „Ratujmy Łódzkie Murale”. W swoich projektach porusza ważne problemy społeczne i polityczne, starając się inicjować dialog między społeczeństwem a instytucjami oraz elitami.

Katarzyna Słoboda – absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Muzealniczych Podyplomowych Studiów Kuratorskich przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie współtworzyła takie projekty, jak m.in. „Oczy szukają głowy do zamieszkania”, „Ekologie miejskie” (wspólnie z Aleksandrą Jach), Festiwal „Ćwiczenia z (re)produkcji”. Związana ze Stowarzyszeniem Movin' Łódź. Członkini Kooperatywy Spożywczej w Łodzi.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.