„O polityce, która wynika ze sztuki nowoczesnej”, Tomasz Załuski

W ramach cyklu "Na oko – Strzemiński. Wykłady i seminaria".
Najbliższe seminarium 19.01.2011, g.18.30, „Chwistek-Strzemiński” – prowadzi Tomasz Załuski

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na wykład stanowiący wprowadzenie do dwóch spotkań seminaryjnych, których głównym celem będzie rozwinięcie dyskusji nad aktualnością dziedzictwa Strzemińskiego na płaszczyźnie relacji sztuka – polityka. To wystąpienie jest próbą wpisania idei Strzemińskiego w szerszą tradycję myślenia o działaniu politycznym na bazie modelu, jakiego dostarcza sztuka. Pozwoli to dotrzeć do decydujących impulsów i napięć, z jakich rodziło się myślenie artysty, a także stworzyć przestrzeń dla dyskusji na tym, które z nich mogą i powinny być dziś przedmiotami aktywnego, transformacyjnego dziedziczenia.

W jednym z listów do Juliana Przybosia Władysław Strzemiński skrytykował Tadeusza Peipera za to, że w „Na przykład dał propagandę programu PPS środkami nowoczesnej sztuki”, podczas gdy „ze sztuki nowoczesnej PPS nie wynika”. Nie chodzi bowiem o „to, by cokolwiek propagować, lecz o to, by logika stanowiska wobec życia wynikała z logiki sposobów artystycznych. […] Dopóki się nie wysnuje ze sztuki nowoczesnej jej społecznych i ideologicznych konsekwencji – logiki formy, dopóty będzie ona zawieszona w próżni i nie znajdzie przedłużenia społecznego. Mówię nie o agitacji lub stanowisku politycznym i ich »wyrażaniu« środkami sztuki, lecz o logice postawy życiowej wobec faktów życia indywidualnego (autora) i wobec faktów życia otaczającego, logice wynikającej z logiki form artystycznych”.
Wykład będzie próbą rekonstrukcji kształtu polityki, która „wynikała” czy też mogłaby „wynikać” ze sztuki Strzemińskiego. Będzie też próbą wpisania idei Strzemińskiego w szerszą tradycję myślenia o działaniu politycznym na bazie modelu, jakiego dostarcza sztuka. Pozwoli to dotrzeć do decydujących impulsów i napięć, z jakich rodziło się myślenie artysty, a także stworzyć przestrzeń dla dyskusji na tym, które z nich mogą i powinny być dziś przedmiotami aktywnego, transformacyjnego dziedziczenia.
Wykład stanowi wprowadzenie do dwóch spotkań seminaryjnych, których głównym celem będzie rozwinięcie dyskusji nad aktualnością dziedzictwa Strzemińskiego na płaszczyźnie relacji sztuka – polityka.

Tomasz Załuski – historyk sztuki i filozof, adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuki Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się współczesną filozofią francuską, sztuką nowoczesną i współczesną. Autor książki Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji (2008).

12.01.2011, g.18.30 seminarium „Aspekty rzeczywistości” – prowadzi Tomasz Załuski
Analiza i interpretacja tekstu Strzemińskiego Aspekty rzeczywistości. Analogie i związki pomiędzy przemianami sztuki i charakterem poszczególnych tendencji artystycznych a rzeczywistością społeczno-ekonomiczną. Krytyka autarkii oraz polityczny imperatyw relacji, współzależności i więzi społecznej. Krytyka politycznych implikacji biologizmu i nieświadomości, ideał człowieka „wyrobionego” społecznie i kulturowo. Ambiwalencje problematyki „organiczności”. Amerykanizm i fordyzm. Prakseologiczny model sztuki i polityki. Pytanie: co pozostaje dziś z imperatywu bycia-w-relacji?

19.01.2011, g.18.30 seminarium „Chwistek-Strzemiński” – prowadzi Tomasz Załuski
Analiza i interpretacja tekstu Dyskusja L. Chwistek – W. Strzemiński. Analogie i związki pomiędzy charakterem różnych tendencji artystycznych a realnością społeczno-ekonomiczną. Indywidualizm i wspólnota jako zasady sztuki. Ambiwalencje kapitalizmu. Dwie koncepcje utylitarności sztuki. Sztuka jako narzędzie oddziaływania emocjonalno-agitacyjnego. Sztuka dla mas – polityka kultury popularnej. Sztuka jako polityka całości społecznej i sztuka jako polityka nadmiaru. Kwestia „produktywnej fikcji”. „Powtarzanie” a „przetwarzanie” rzeczywistości. Pytanie: co pozostaje dziś z postulatu „sztuki jako organizacji życia społecznego”?

Uwaga: ilość miejsc na seminariach ograniczona. Zapisy przyjmuje kurator cyklu Łukasz Biskupski (l.biskupski@msl.org.pl)
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.