WIRTUALNE ARCHIWUM SZTUKI KOBIET

INFO

Miejsce

ms2, Ogrodowa 19, sala audiowizualna, 

Czas

16.06.2018 godz. 13.00-16.00

P R O J E K T    W    P R O C E S I E

 

Seminarium wyjazdowe

Tematem seminarium będzie idea Archiwum Sztuki Kobiet, projektu realizowanego we współpracy artystek z grupy Frakcja, Centrum Muzeologicznego Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Seminarium Feministycznego.

Idea archiwum wpisuje się w szereg międzynarodowych inicjatyw zajmujących się archiwizacją osiągnięć kobiet-artystek, takich jak niemiecki projekt Bildwechsel czy amerykańskie muzeum International Museum of Women. Na gruncie polskim Wirtualne Archiwum Sztuki Kobiet jest pierwszą taką inicjatywą. Jego powstanie, we współczesnym kontekście, czterdzieści lat po pionierskim okresie sztuki feministycznej na Zachodzie, rodzi wiele pytań natury merytorycznej i organizacyjnej. Dotyczą one metod wyboru prac, mediów, sposobów archiwizacji, kwestii płci rozumianej jako płeć kulturowa („gender”), polskich kontekstów politycznych i historycznych. Nie bez znaczenia jest też miejsce, gdzie pomysł się narodził – Łódź – miasto modernistycznej awangardy, ale również miasto kobiet-włókniarek.

Podczas seminarium będziemy dyskutować o merytorycznych podstawach archiwum a także tworzyć zespół osób i instytucji zainteresowanych jego powstaniem.


PROGRAM SEMINARIUM

 

Ewa Bloom Kwiatkowska (grupa Frakcja), Wirtualne Archiwum Sztuki Kobiet – idea, samoorganizacja, zajmowanie miejsca „in cloud”

Marika Kuźmicz, Beyond The Frame – Jadwiga Singer (1952-2008)

Katarzyna Lewandowska, I po co nam wolność kobiet?

Karolina Majewska-Güde, What Ewa Partum made me do... Archiwum: problem metody feministycznej

Agnieszka Rayzacher, Aktywne archiwum

Anka Leśniak (grupa Frakcja), Artystki artystkom! Dlaczego potrzebne jest nam archiwum sztuki kobiet i czemu nikt za nas tego nie zrobi?

Dyskusja: moderatorka – Marta Madejska


ABSTRAKTY

 

Ewa Bloom Kwiatkowska (grupa Frakcja), Wirtualne Archiwum Sztuki Kobiet – idea, samoorganizacja, zajmowanie miejsca „in cloud”

Idea utworzenia Wirtualnego Archiwum Sztuki Kobiet w Muzeum Sztuki w Łodzi narodziła się we wrześniu 2016 roku i jest efektem współpracy Ewy Bloom Kwiatkowskiej z Bildwechsel, Kultur-und Medienzentrum für Frauen e.V., które archiwizuje i udostępnia sztukę zaangażowaną kobiet-artystek od lat 70. W swojej prezentacji Ewa Bloom Kwiatkowska podzieli się osobistą, pozytywną refleksją wynikającą z tego doświadczenia i faktu zawarcia umowy z tą organizacją. Przedstawi wstępną koncepcję projektu Wirtualnego Archiwum Sztuki Kobiet oraz możliwe kierunki pracy nad jego realizacją.

Marika KuźmiczBeyond The Frame – Jadwiga Singer (1952-2008)

Wystąpienie będzie prezentacją, odnalezionego po kilku latach kwerendy, archiwum Jadwigi Singer (1952-2008), które jest obecnie opracowywane przez Fundację Arton. Archiwum zostało odnalezione przez Marikę Kuźmicz w marcu 2018 roku. Stanowi ono, być może, najpełniej zachowany zbiór sztuki wideo w Polsce na oryginalnych nośnikach – to kilkanaście kaset VRS, które obecnie Fundacja Arton digitalizuje, a także filmy 8 i 16 mm. i kilka tysięcy negatywów. Jadwiga Singer starannie przechowała swoje prace, szczegółowo je opisując i katalogując. Jej zapomniany dorobek to, niestety, jaskrawy i nieodosobniony przykład ilustrujący sytuację artystek w Polsce – artystek pozbawionych faktycznie jakiegokolwiek wsparcia, w tym, instytucjonalnego. Jedna z kuratorek śląskiej instytucji muzealnej, wspominała, że artystka przychodziła do tejże instytucji, by prosić o zakup prac, z uwagi na jej skrajnie trudną sytuację materialną. Bez skutku. Prace nie zostały kupione. Być może opracowanie archiwum Jadwigi Singer pozwoli na przywrócenie Singer należnego jej miejsca w polskiej historii sztuki.

Katarzyna Lewandowska, I po co nam wolność kobiet?

13 kwietnia 2018 roku w toruńskim CSW odbyło się otwarcie wystawy I po co nam wolność. Kuratorami wystawy są Wacław Kuczma – dyrektor tejże instytucji oraz Jerzy Brukwicki. Wystawa została przygotowana z zespołem kuratorskim pracującym na co dzień w toruńskim CSW. Bierze w niej udział udział trzydziestu siedmiu artystów oraz dwie grupy artystyczne – męskie (!) i JEDNA artystka. W związku z tą kuriozalną sytuacją środowisko toruńskich aktywistek i aktywistów, bezpośrednio związanych ze sztuką, postanowiło wyrazić swój sprzeciw wobec nadużyć kuratorskich pisząc do dyrektora List Otwarty, zbierając podpisy pod petycją w tej sprawie oraz organizując, w dniu wernisażu, performance pt.: Gdzie jest/gdzie są? Na spotkaniu autorka wystąpienia przedstawi kolejne etapy tego zorganizowanego buntu, który wciąż trwa.

Karolina Majewska-Güde, What Ewa Partum made me do... Archiwum: problem metody feministycznej

Autorka wystąpienia podzieli się doświadczeniami związanymi z archiwizowaniem praktyki artystycznej Ewy Partum. Od 2014 roku zajmuje się historią w Archiwum i historią Archiwum Ewy Partum, rekonstruując nie tylko kolejne etapy jego powstawania i rozprzestrzenienia się, ale także momenty jego transformacji – tzn. te momenty, w których badaczki otwierały to Archiwum.

Agnieszka Rayzacher, Aktywne archiwum

Działalność Fundacji Lokal Sztuki oraz lokalu_30 już od wielu lat koncentruje się przede wszystkim na sztuce tworzonej przez kobiety, co jest naturalną konsekwencją zainteresowań prowadzących je osób. Obok wystaw i pracy z artystkami, bardzo intensywnie skupia się na działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, dlatego też działania te zostały przez ich organizatorki nazwane aktywnym archiwum – archiwum, które żyje, wciąż się zmienia i którego uczestniczki są zarazem jego podmiotami.

Anka Leśniak (grupa Frakcja), Artystki artystkom! Dlaczego potrzebne jest nam archiwum sztuki kobiet i czemu nikt za nas tego nie zrobi?

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną wnioski z dwóch projektów artystyczno-badawczych Anki Leśniak – Fading Traces i Zarejestrowane, opartych na historiach mówionych artystek zaczynających karierę w latach 70. i tych, które się wtedy dopiero urodziły. Lata 70. na Zachodzie to okres silnej aktywności ruchów feministycznych, w tym feministycznych wypowiedzi artystycznych wspartych dyskursem teoretycznym oraz działaniami aktywistycznymi. W Polsce ze względu na ustrój społeczny feministyczny bunt i dyskurs nie był możliwy. Jeszcze wiele lat później artystki niechętnie deklarowały się jako feministki, chcąc uniknąć „zaszufladkowania” swojej twórczości. Obecnie, na fali wydarzeń politycznych, obserwujemy konsolidację kobiet ze środowisk intelektualnych, w tym artystycznych. Przykładami takich inicjatyw jest grupa artystek Frakcja oraz Seminarium Feministyczne. Wystąpienie będzie wprowadzeniem do dyskusji nad kształtem Archiwum Sztuki Kobiet.


NOTY BIOGRAFICZNE ORAZ INFORMACJE O GRUPACH ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT

 

Ewa Bloom Kwiatkowska

Artystka zaangażowana, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Filmowej w Łodzi. Członkini grupy artystek Frakcja. Malarka, scenografka, reżyserka, autorka eksperymentalnych filmów wideo. Realizuje akcje performatywne o charakterze transmedialnym w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej. Wykorzystuje strategie subwersywne. Konfrontuje ideę sztuki z presją idei społeczno-politycznych i autobiografią. Laureatka nagrody I stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki za osiągnięcia w dziedzinie scenografii teatralnej. Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, uhonorowana nagrodą artystyczną Prezydent Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. Za pracę habilitacyjną Obraz wobec przemocy. Kod ekranu otrzymała nagrodę główną w konkursie Marszałka woj. Łódzkiego '2017 na najlepsze prace naukowe – pracę prezentowała na seminarium Współczesne Sztuki Wizualne wobec Shoah na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Prace artystki znajdują się w zbiorach: Sammlung Hoffmann Kollektion w Berlinie, Die Bildwechsel-Archive Videomuseum w Hamburgu.

Marika Kuźmicz

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Założycielka Fundacji Arton, organizacji non-profit zajmującej się badaniem sztuki polskiej lat 70. Autorka i redaktorka publikacji o sztuce tego okresu (m.in. monografii Warsztat Formy Filmowej, 2016). Obecnie pracuje nad publikacją poświęconą historii polskiej sztuki performance. Kuratorka licznych wystaw oraz pokazów filmowych poświęconych polskiej awangardzie m.in. Arton Review (2017, Whitechapel Gallery, Londyn). Główna koordynatorka i pomysłodawczyni międzynarodowego projektu Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online, realizowanego przez Fundację Arton w ramach programu Kreatywna Europa. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Collegium Civitas.

Katarzyna Lewandowska

Wykładowczyni ASP w Gdańsku oraz Gender Studies w Instytutucie Filozofii UMK, doktorat w dyscyplinie nauk o sztuce obroniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych, vice-prezeska Instytutu Sztuki Wyspa. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: Feminine, Anarchia, Młode, Danzig Meine [liebe], współzałożycielka autonomicznego nieregularnika artystycznego, społecznego, politycznego „Splesz", założycielka i opiekunka FAK-a (Feministycznej Akcji Kreatywnej) w ASP w Gdańsku.

Karolina Majewska-Güde

Badaczka sztuki i kultury wizualnej. Absolwentka historii sztuki (UAM, Poznań) i Visual Histories (Goldsmiths College). Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki na Humboldt-Universität zu Berlin. Zajmuje się wschodnioeuropejską sztuką neoawangardową, transnarodową i feministyczną historią sztuki oraz badaniami artystycznymi. Autorka recenzji oraz esejów w katalogach wystaw m.in. Ewa Partum: Nic nie zatrzyma idei sztuki (Muzeum Sztuki, Łódź 2016). Współkuratorka cyklu Techniki wyzwalania w Galerii Fotografii pf (2015) oraz spotkań i warsztatów dotyczących badań artystycznych Laboratorium: Research w GGM (2016/17). Członkini kolektywu pisze/mówi/robi. Kierowniczka Archiwum ARTUM Foundation ewa partum museum.

Agnieszka Rayzacher

Krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Od 2006 roku prowadzi w Warszawie galerię lokal_30 oraz Fundację Lokal Sztuki, która skupia się przede wszystkim na promocji i prezentacji, a także badaniu twórczości artystek reprezentujących różne pokolenia. Współzałożycielka grupy dyskusyjnej Seminarium Feministyczne poświęconej sztuce i feminizmowi. Redaktorka i współredaktorka oraz autorka tekstów do książek, m.in.: Natalia LL Doing Gender (2014); Ewa Juszkiewicz. Upadek kusi (2015), Ewa Zarzycka. Lata świetności (2016), Zuzanna Janin. Biała kruk (2016), Ucieczka z kina wolność (2017), Karolina Breguła. Ja po rzeźbach nie płaczę (2017), Maria Anto (2018).

Anka Leśniak

Artystka, krytyczka sztuki, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członkini Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja oraz grupy artystek Frakcja. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Historii Sztuki ukończonej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 roku obroniła doktorat na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendystka m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) oraz KulturKontakt w Wiedniu (2016). W swoich zainteresowaniach artystyczno-badawczych dotyczących roli kobiet w kulturze i społeczeństwie łączy wykształcenie artystyczne oraz teoretyczne. Tworzy prace site-specific. Swoje realizacje prezentowała m.in. w Niemczech, Austrii, Korei Pd., Szkocji, Australii. Autorka książki Invisible inVisible. Women Disconnected from History. Site-specific artworks on abandoned buildings, SiD, Łódź, 2017.

Marta Madejska

Z wykształcenia kulturoznawczyni, z zawodu asystentka muzealna, z pasji pisarka i dziennikarka. Od 2010 roku związana ze Stowarzyszeniem Topografie, gdzie zajmuje się głównie archiwistyką społeczną: projektami "historii mówionej" i redagowaniem Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl; od 2017 roku zastępczyni redaktorki naczelnej Łódzkiej Gazety Społecznej „Miasto Ł”; pracuje w Centrum Muzeologicznym Muzeum Sztuki w Łodzi.

Frakcja

Międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi, działająca przy Stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki pracujące indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak sztuka instalacji, performance, video-art, malarstwo, rzeźba. Celem grupy jest popularyzacja sztuki tworzonej przez kobiety, zarówno poprzez wspólne wystawy członkiń grupy, jak i spotkania oraz dyskusje dotyczące obecności kobiet w polu sztuk wizualnych. Tematy interesujące członkinie grupy to m.in. problematyka feministyczna, działania w dialogu z konkretną przestrzenią (site-specific) oraz popularyzacja sztuki kobiet. Członkinie grupy: Justyna Apolinarzak, Ewa Bloom Kwiatkowska, Monika Czarska, Ola Kozioł, Alicja Kujawska, Roksana Kularska-Król, Anka Leśniak, Izabela Maciejewska, Beata Marcinkowska, Aurelia Mandziuk, Marta Ostajewska.

Seminarium Feministyczne

Grupa dyskusyjna utworzona z inicjatywy Agaty Jakubowskiej, Anki Leśniak, Agnieszki Rayzacher i Magdy Ujmy. Powstała z chęci stworzenia miejsca cyklicznych spotkań, podczas których wybrane zagadnienia sztuki i kultury wizualnej będą badane pod kątem interpretacji feministycznych. Impulsem do powstania grupy była też potrzeba stworzenia obiegu informacji na temat inicjatyw związanych z feminizmem i sztuką oraz wspierania tych inicjatyw poprzez dyskusję na ich temat. Obszarem zainteresowań seminarium są prace teoretyczne i artystyczne, które powstają obecnie i znajdują się w różnym stadium zaawansowania oraz zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, ale także z bieżącej praktyki artystycznej, kuratorskiej i krytycznej. Zwyczajowo spotkania Seminarium mają miejsce co dwa miesiące w lokalu_30 w Warszawie, jednak organizowane też są seminaria wyjazdowe.

Centrum Muzeologiczne Muzeum Sztuki w Łodzi

Centrum Muzeologiczne prowadzone przez Martę Madejską i Agnieszkę Pinderę jest katalizatorem naukowej działalności Muzeum. Jego zadaniem jest merytoryczna i organizacyjna współpraca z innymi działami i wsparcie ich działalności naukowej. Jednak przede wszystkim Centrum Muzeologiczne samo stanowi jednostkę pomyślaną jako ośrodek refleksji naukowej – zarówno teoretycznej jak i analitycznej – nad kluczowymi problemami i pojęciami sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej. Centrum stawia sobie zadanie rozpoznawania najważniejszych kontekstów teoretycznych mających znaczenie dla recepcji i interpretacji sztuki oraz związanych z nią instytucji, w kontekście aktualnych przemian społecznych i kulturowych.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.