"Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście". Promocja książki Agaty Zysiak

ms², sala audiowizualna
7 czerwca 2017, środa, godz. 18:00, wstęp wolny

W roku 1945 w Łodzi powstał uniwersytet. W tym zdaniu zawiera się wszystko:
Łódź – robotnicze centrum i drugie największe miasto w kraju; po ponad póoacute;ł wieku starań wreszcie miało pełnoprawną wyższą uczelnię. 
1945 rok - nowy rozdział w historii Polski to początek powojennej odbudowy, socjalistycznej modernizacji, otwarcie struktur społecznych.
Uniwersytet - narzędzie zmiany społecznej, projekt inteligencji dla robotniczych mas, nowa instytucja na nowe czasy.

„Punkty za pochodzenie” to książka o projekcie socjalistycznego uniwersytetu, powołanego w Łodzi w 1945 roku. Ujmując powojenną odbudowę Polski jako modernizację, śledzi próby otwarcia szkolnictwa wyższego dla klas pracujących. Podejmuje zarówno tematy naukowe, polityczne, jak i dotyczące dokonującej się zmiany społecznej: rozbudzonych nadziei, reform i ich społecznych konsekwencji.

Z recenzji prof. Michaela D. Kennedy'ego: 
„Kiedy rozważam jakość pracy naukowej, staram się brać pod uwagę nie tylko bogactwo materiału empirycznego oraz naukową i teoretyczną głębię badania, które to elementy są obecne w recenzowanej pracy. Mam przed wszystkim nadzieję dowiedzieć się czegoś ważnego. W przypadku końcowych ustaleń pracy uważam, że mamy do czynienia z tego typu istotnym i empirycznie udokumentowanym odkryciem naukowym”.

Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Wincławskiego:
„W książce Agaty Zysiak dostrzegam krytycyzm w postrzeganiu rzeczywistości społecznej powojennej Polski, co pozwoliło Autorce na postawienie wielu celnych pytań. Zaowocowało to walorami dzieła: wskazaniem luk w badaniach powojennych dziejów Polski, próbą wypełnienia tych luk, pokazaniem sprzeczności i wielowymiarowości dokonujących się procesów modernizacyjnych, na co nie zdobyła się dotąd historiografia, przynosząca spłaszczony obraz rzeczywistości”. 

W dyskusji udział wezmą: dr Agata Zysiak (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Warszawski), prof. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), dr Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski), moderator: dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki). 

Książkę można zakupić w księgarni Muzeum Sztuki. 
Współorganizatorem spotkania jest Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Agata Zysiak – socjolożka kultury, zajmuje się socjologią historyczną i badaniami biograficznymi. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, Fundacji Kościuszkowskiej, visiting fellow m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor oraz na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Współautorka książki „Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach...”. Obecnie prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim badania porównawcze przemian klasy robotniczej w miastach poprzemysłowych Polski i USA. 

Joanna Wawrzyniak – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej. Interesuje się pamięcią zbiorową i indywidualną, historią społeczną i intelektualną oraz transformacją w Europie Wschodniej po 1989 roku. Obecnie pracuje nad książką o historii polskich badań nad pamięcią oraz projektami dotyczącymi pamięci pierwszych lat transformacji i socjologii Stefana Czarnowskiego.

Rafał Stobiecki – historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Autor m.in.: “Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych” (1993), “Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów” (1998), “Słownik biograficzny historyków łódzkich” (współautor wraz z J. Kitą, 2000), “Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.” (2005), “Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna…, ale skomplikowana. Studia i szkice” (2007), “Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku” (2014), “W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu” (wprowadzenie, redakcja wraz z S. M. Nowinowskim, 2015)

Włodzimierz Andrzej Rostocki - dr socjologii, emerytowany pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 analityk polskiego rynku książki. Autor list bestsellerów publikowanych w łódzkim „Bestsellerze”, w „Ex Librisie” i „Rzeczpospolitej” („Rzecz o książkach”). Autor felietonów poświęconych rynkowi książki w „Tygodniku Powszechnym” („Książki w Tygodniku”) i książkom w „Dzienniku Łódzkim”. Nominowany w roku 2004 do nagrody Polskiej Izby Książki „w kategorii PRASA za najciekawszą prezentację książki w mediach”. Przez kilkanaście lat juror w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książki. Publicysta rynku książki, autor ponad 800 artykułów i recenzji książek. Od roku 2013 członek Rady Programowej Radia Łódź. Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek Zarządu Głównego PTS.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.