Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną

INFO

Miejsce

ms2, Ogrodowa 19

Czas

22.02.2018 - 23.02.2018

Kurator konferencji

Paweł Polit

Koordynatorka konferencji

Agata Szynkielewska

Debora Vogel, autorka m.in. zbioru montaży poetyckich Akacje kwitną (wyd. jidysz 1935; wyd. polskie 1936), komentatorka radykalnych eksperymentów dokonywanych przez artystów lwowskich, krakowskich i łódzkich, miała wszechstronne wykształcenie filozoficzne – była autorką rozprawy doktorskiej poświęconej estetyce heglowskiej. Komentowała rozwój sztuki nowoczesnej oraz zachodzące równolegle procesy modernizacji życia w kategoriach procesu dialektycznego.

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono dotąd koincydencjom i wzajemnym inspiracjom między dziedzinami estetyki i sztuki nowoczesnej; dominuje opinia, że eksperymenty artystyczne wymierzone były w tradycyjne wartości estetyczne. Celem konferencji będzie wyeksponowanie zaplecza filozoficznego czy ściślej – estetycznego – działalności autorów komentujących w Polsce sztukę nowoczesną. Dotyczy ono – z oczywistych względów – działalności estetyków akademickich, takich jak Roman Ingarden, Zofia Lissa czy Mieczysław Wallis. Manifestuje się ono również w tekstach autorów uprawiających tzw. krytykę towarzyszącą, takich jak Helena Blum, Jan Brzękowski, Debora Vogel, Stefania Zahorska. Krytyka artystyczna wydaje się pełnić rolę pośredniczącą między estetyką i sztuką nowoczesną – ujawnia napięcia między radykalnymi zmianami w sztuce a nowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wartościowania dzieł sztuki.

Skupienie się na języku krytyki okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce może prowadzić do odkrycia, że zmiany w sztuce mogły działać stymulująco na rozwój refleksji estetycznej, ta zaś – za pośrednictwem krytyki – mogła, do pewnego stopnia, przenosić praktyki artystyczne na poziom samoświadomości teoretycznej.
 

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)

Karolina Kolinek-Siechowicz (Uniwersytet Warszawski)

Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski)

Anastasiya Lyubas (Binghamton University, Nowy Jork)

Anna Maja Misiak

Olha Mukha (National Pedagogical Dragomanov University, Kijów)

Agata Pietrasik (Freie Universität Berlin)

Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)

Paweł Siechowicz (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Słodkowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa)

Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN)

Diana Wasilewska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)


Konferencja zorganizowana w związku z wystawą Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta.


PROGRAM:

CZWARTEK 22 lutego 2018

17.30 Powitanie uczestników i gości. Wprowadzenie: Paweł Polit, Karolina Szymaniak

17.45 Diana Wasilewska, W poszukiwaniu nowoczesnego języka krytycznego. Sztuka awangardowa w ujęciu Stefanii Zahorskiej
 

PIĄTEK 23 lutego 2018

10.00 Agnieszka Rejniak-Majewska, „Pomiędzy izmami” – Jan Brzękowski jako krytyk i teoretyk nowej sztuki

10.30 Agata Pietrasik, Piotr Słodkowski, Poza estetykę. Surrealizm w krytyce artystycznej Heleny Blum

11.00 Beata Śniecikowska, Obraz – muzyka – semantyka. Zofia Lissa i film awangardowy

11.30 Dyskusja

Przerwa

12.00 Wioletta Kazimierska-Jerzyk, „Kocham to, co najbardziej abstrakcyjne, i to, co najbardziej konkretne” – język krytyki artystycznej a pojęcia estetyki Mieczysława Wallisa

12.30 Olha Mukha, Znaczenie Romana Ingardena dla estetyki i krytyki artystycznej. Okres lwowski

13.00 Karolina Kolinek-Siechowicz, Paweł Siechowicz, Zofia Lissa vs. Roman Ingarden. Sprawa tożsamości dzieła muzycznego

13.30 Dyskusja

Przerwa

15.00 Anna Maja Misiak, Docieranie do rdzenia rzeczy. Materia tekstu i obrazu w esejach Debory Vogel

15.30 Iwona Lorenc, Antycypacje. Fenomen Debory Vogel w świetle neoawangardy

16.00 Anastasiya Lyubas, The Shape of Things: Debora Vogel's Theory of Seeing [Kształt rzeczy. Teoria widzenia Debory Vogel]

16.30 Dyskusja

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim. Wykład Anastasiyi Lyubas będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.

PROGRAM KONFERENCJI

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.