Konferencja podsumowująca program "Ekologii miejskich"

26 - 27 października 2012
ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź (sala audiowizualna)

Dlaczego mówimy o wielu ekologiach, a nie o jednej? Trudno jest sprowadzić do jednego sposobu działania i myślenia liczne relacje, w które wchodzimy ze środowiskiem. Ta złożona całość, której jesteśmy częścią, potrzebuje do badania narzędzi więcej niż jednej dyscypliny. Środowisko to nie tylko – ludzie, ale także zwierzęta, rośliny, innego rodzaju materia oraz wszelkie zależności i siły działające pomiędzy.

Mówiąc o ekologiach nie sposób pominąć Antropocenu. To wydzielona przez badaczy epoka, w której wpływ człowieka na środowisko zaczął być określany jako tak inwazyjny, że skutki działania naszego gatunku uznano za nieodwracalne dla przyszłości planety. Niektórzy naukowcy twierdzą, że momentem początkowym dla antropocenu była nauka intensywnej uprawy rolnictwa, dla innych wiąże się on z rewolucją przemysłową i powstaniem maszyny parowej.

Świadomość globalnego wpływu człowieka na środowisko otworzyła drogę dla ekologii i zrozumienia tego w jaki sposób siły natury oddziałują na nas, współtworząc historię ludzkości (co dobrze ilustruje seria wydarzeń wokół wybuchu islandzkich wulkanów). Pojęcie natury, takie jakie znamy, jest produktem systemu kapitalistycznego, który spowodował, że stała się ona wyalienowanym od człowieka tworem; czymś co miało funkcjonować poza polityką i relacjami społecznymi. Coraz częściej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że to co miało być wydzielone, wymyka się, ludzki wpływ na środowisko nie jest jedyny i najważniejszy, a przy użyciu technologii tworzymy coraz bardziej złożone systemy pokrewieństwa między różnymi gatunkami zwierząt i roślin.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie miastu jako środowisku do życia, w którym coraz bardziej istotną rolę odgrywają – tworzone oddolnie – platformy edukacyjne. Pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi to: w jaki sposób tworzyć miejskie instytucje, które działają jednocześnie w kulturowym, społecznym, przestrzennym, politycznym wymiarze? Dzięki elastycznej formule działania, włączaniu do współpracy ekspertów i osób o różnych kompetencjach, instytucje te potrafią precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, proponując często innowacyjne rozwiązania. Uczą one różnych sposobów partycypacji, ekologicznego projektowania wspólnych przestrzeni, myślenia o mieście-wspólnocie, uzależnionym od swojego otoczenia, ale nie bezmyślnie je eksploatującym.

W drugim dniu konferencji zastanowimy się w jaki sposób ekologie odnoszą się do praktyk artystycznych oraz czym jest ekologiczna praca z estetyką. W jaki sposób ekologia może wpływać na relacje pomiędzy nami, a naszymi ciałami, innymi ludźmi, maszynami i technologiami? Jeżeli sztuka to nie-werbalny sposób komunikowania się ze światem, praca na wyobraźni, chętnie włączająca myślenie utopijne, tworząca nowe relacje i projektująca działania dotyczące naszej przyszłości, to powinniśmy wykorzystywać jej potencjał do tworzenia innych definicji historii, do analizy relacji w jakie wchodzimy z czynnikami nie-ludzkimi oraz opisywania złożonych systemów samoorganizacji.

Praktykowanie myślenia ekologicznego z różnych perspektyw uczy nas skromności w ocenie pozycji człowieka na ziemi i kształtuje postawy postdyscyplinarne, wymagające wyjścia ze swojej niszy i tworzenia wspólnej przestrzeni do działania.

Konferencja podsumowuje program Muzeum Sztuki w Łodzi EKOLOGIE MIEJSKIE.

W konferencji wezmą udział artyści, teoretycy, kuratorzy, krytycy, aktywiści, przestawiciele postdyscyplinarnych instytucji, których praktyka teoretyczna lub teoria praktyczna podejmuje kwestie ekologii.

Uczestnicy: Monika Bakke, Paul Chaney (Field Club), Leszek Golec i Tatiana Czekalska, Tue Greenfort, Marta Madejska (Kongres Ruchów Miejskich/ Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie), Will Foster i Alex Head (Wasteland Twinning), Baz Kershaw, Lissette Olivares i Cheto Castellano (Sin Kabeza Productions), Matteo Pasquinelli (Urbanibalism), Nicola Triscott (Art Catalyst).

Szczegółowy program wkrótce na stronach: www.ekologiemiejskie.pl, www.msl.org.pl

Program konferencji:

26 października 2012 – piątek

16:00-16:30 Otwarcie konferencji (Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda)

16:30-17:00 Marta Madejska – Kongres Ruchów Miejskich

Uczymy się w działaniu - organizując od bardzo drobnych organicznych projektów po zbiorowe protesty. Odzyskiwanie przestrzeni i performatywne ustanawianie jej przyszłości, praca na lokalnej tożsamości kulturowej i ekologicznej – wszystko to stopniowo buduje naszą świadomość o złożoności organizmu miejskiego.

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane przykłady działań polskich ruchów miejskich.

Marta Madejska jest doktorantką Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, koordynatorką II Kongresu Ruchów Miejskich, członkinia zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie”, członkinią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji przy Urzędzie Miasta Łodzi.

17:00-17:30 Alex Head i Will Foster (Wasteland Twinning) – Teren nieokreślony

Miejskie nieużytki znajdują się w centrum konfliktów dotyczących geograficznych, kulturalnych, społecznych i politycznych hegemonii. Jednocześnie wartość tych miejsc postrzega się jedynie w kategoriach ich potencjalnego rozwoju. Wasteland Twinning działa przeciwko globalnemu ekonomicznemu kryzysowi, narzędziom oszczędności i niestabilności środowiskowej. Analizuje, w jaki sposób ustala się wartość nieużytków; upowszechnia wiedzę o sposobach działania lokalnych wspólnot, które pracują z takimi miejscami w kontekście coraz bardziej prywatyzowanych miast.

Will Foster jest artystą i kuratorem mieszkającym obecnie w Berlinie. Praktyka Fostera łączy w sobie badania site-specific i konceptualną zabawę. Jego projekty przyjmują kształt tymczasowych i mobilnych struktur. Jest także kuratorem wielofunkcyjnych przestrzeni i wydarzeń rozgrywających się zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim. Foster jest założycielem i współ-kuratorem „Cabin Exchange”(2002-06). W 2010 roku zrealizował „Subject to Change Without Notice” (Może ulec zmianie bez powiadomienia) - projekt we współpracy z Guyan Porter, badający zjawiska drobnego druku, który został pokazany w Centre for Contemporary Arts, Intermedia, w ramach Glasgow International 2010 oraz na Akbank w Stambule. www.willfoster.co.uk

Alex Head jest artystą i edukatorem obecnie mieszkającym w Berlinie. Zainteresowany jest tworzeniem niehierarchicznych sieci złożonych z artystów, badaczy i obywateli. Jego praktyka umożliwia spotkania artystów z nie-artystami w obrębie (mikro)społeczności, które „zaludniają” środowisko jego pracy, szczególnie w Glasgow, Londyn, Lanzarote i Berlinie. Jako artysta i edukator zainteresowany jest kolektywnym rozwiązywaniem problemów i alternatywnymi obszarach dla produkcji sztuki. Zainicjował i prowadził serie projektów (2010) osadzonych lokalnych społeczności w Finsbury Park w Londonie, w tym Well Oiled Festival (2010) i Parakeet Parade (2011). www.alexhead.com

Przerwa - 15 minut

17:45-18:15 Nicola Triscott (Arts Catalyst) - Od eksperymentalnych ruin do laboratorium życia: artystyczne praktyki w dyskusji pomiędzy nauką a społeczeństwem

W jaki sposób my, artyści, czy społecznie postępowi obywatele możemy zaangażować się w praktyki i domeny nauki? Jak włączać przedstawicieli różnych dyscyplin w dyskusję i kształtowanie nowych idei oraz alternatywnych perspektyw wiedzy i kultury? Arts Catalyst bada mechanizmy produkcji artystycznej i publicznego zaangażowania poprzez umożliwianie dostępu do otwartych laboratoriów (m.in. DIY bio), wspieranie obywatelskiej edukacji oraz angażowanie się w krytyczną i kulturową dyskusję.

Nicola Triscott jest producentką w obszarze kultury i autorką tekstów, która specjalizuje się w pracy na przecięciu sztuki, nauki, technologii i społeczeństwa. Jest także założycielką i dyrektorką The Arts Catalyst, jednej z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich instytucji artystycznych, która ma na swoim koncie ambitne projekty artystyczne związane z nauką (m.in. Tomasa Saraceno, Ashok Sukumaran, Aleksandry Mir, Otolith Group i Critical Art Ensemble). Nicola była kuratorką licznych wystaw, wydarzeń oraz wykładów, a także autorką międzynarodowych publikacji. Jest redaktorką wielu książek, w tym poświęconych sztuce i przestrzeni, sztuce ekologicznej oraz sztuce i technologii na Arktyce. Prowadzi także blog www.nicolatriscott.org. Jest współzałożycielką i kierowniczką projektów w Catalyst Rwanda, gdzie pracuje z młodymi ludźmi i artystami.

18:15-18:45 Matteo Pasquinelli (Urbanibalism) – Manifest Miejskiego Kanibalizmu

Manifest Miejskiego Kanibalizmu jest dystopijną celebracją „wielkiego brzucha wewnątrz nas”; nieorganicznego życia, które zaludniło nasze miasta i głodnego metabolizmu ludzkiej historii. Manifest jest wystąpieniem przeciwko sztucznej estetyce i ideologii zrównoważonego rozwoju. Został napisany w 2012 roku przez Wietske Maas i Mattea Pasquinellego jako podsumowanie pięciu lat praktyk i badań nad projektem Urbanibalizm (www.urbanibalism.org).

Matteo Pasquinelli jest teoretykiem i badaczem. Mieszka w Amsterdamie i Berlinie. Wspólnie z Wietske Maas w 2007 roku zainicjował projekt Urbanibalism, który bada środowiska różnych miast, organizując przy tej okazji przyjęcia związane z jedzeniem w różnych miastach takich jak: Utrecht, Bruksela, Melbourne i Stambuł. Jest autorem książki „Animal Spirits: Bestiary of the Commons” (Rotterdam, 2008). Obecnie pracuje nad genealogią niemieckiej i francuskiej biofilozofii (www.matteopasquinelli.org).

Wietske Maas łączy artystyczne poszukiwania z pracą kuratorki programowej Europejskiej Fundacji Kultury (www.wietskemaas.org).

Dyskusja

27 października 2012 - sobota

11:00-11:30 Monika Bakke - Bio-kon-fuzje

Monika Bakke przedstawi współczesne praktyki między-gatunkowego mieszania, łączenia się, zlewania, które odbywają się na poziomie sieci żywieniowych, a także bezpośrednich interwencji w materialność życia, praktykowaną przez naukowców, bioinżynierów i artystów. Kwestie te są również obecne na poziomie przekonań i pożądań kształtujących indywidualne i społeczne praktyki. Bio-kon-fuzje, lokując ludzi na nieokreślonej pozycji, w sposób znaczący kwestionują antropocentryczne hierarchie i dlatego przyczyniają się do rozwoju nie-ludzko-przyjaznych postaw; przekierowują naszą uwagę od podmiotu ludzkiego do nie-ludzkich form życia takich, jak zwierzęta, rośliny, mikroby, a także w stronę organizmów, które funkcjonują i potrafią przetrwać tylko dzięki technologicznemu wsparciu. Ten zamęt może być jedynie tymczasowym symptomem szczególnie krzepiącego zwrotu od antropocentrycznego stuporu niezmiennego podmiotu wyizolowanego od innych form życia do bardziej pożądanych złożonych podmiotów operujących w trybie ciągłości i symbiozy.

Monika Bakke pisze o sztuce i estetyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem posthumanistycznej, genderowej i międzykulturowej perspektywy. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką książek „Ciało otwarte” (2000) oraz „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu” (2010), współautorką „Pleroma: Art in Search of Fullness” (1998), a także redaktorką „Estetyki australijskich Aborygenów” (2004), „Going Aerial: Air, Art, Architecture” (2006), „The Life of Air: Dwelling, Communicating, Manipulating” (2011) oraz „Vegetal Sensoria” (w przygotowaniu). Od 2001 redaguje „Czas Kultury”.

11:30-12:00 Tue Greenfort – Ziemski Dom. Uwagi o naturokulturze

Tue Greenfort opowie o swoim projekcie „The Worldly House” prezentowanym na dOCUMENTA (13), funkcjonującym jako archiwum prac badających relacje nie-ludzkie, mechanizmy produkcji kulturowych i działań wewnątrz wielogatunkowości. Artysta opowie także o wcześniejszych projektach, w których porusza podobne zagadnienia: „Diffuse Einträge”, projekt Muenster 07 i in.

Tue Greenfort mieszka i pracuje w Berlinie, gdzie jest reprezentowany przez galerie Johann König. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych m.in. w South London Gallery (2011), Kunstverein Braunschweig (2008) i wiedeńskiej Secesji (2007). Brał także udział w wielu międzynarodowych wystawach, które odbywały się w takich instytucjach jak: Kunstverein Hannover (2011), Royal Academy of Arts w Londynie (2009), Bonniers Konsthall w Sztokholmie (2009), Fondazione Morra Greco w Neapolu (2008), Skulptur Projekte Münster (2007), Witte de With w Rotterdamie (2006). Jest autorem licznych publikacji, m.in. „Linear Deflection” (Walther Konig, 2009).

Przerwa - 10 minut

12:10-12:40 Paul Chaney (FIELDCLUB) – Upokarzające ekologie – perspektywy wynikające z praktyki FIELDCLUB

Paul Chaney zaprezentuje dokumentację projektu FIELDCLUB – eksperymentalnego gospodarstwa w Southwest (Wielka Brytania), założonego w celu zbadania możliwości funkcjonowania samowystarczalnego rolnictwa, a przez to także autonomicznego (do pewnego stopnia) życia w postindustrialnym społeczeństwie. Paul Chaney opowie również o prototypie FieldMachine – narzędziu modelującym systemy produkcji żywności, zakładającym równy dostęp do terenów uprawnych.

Paul Chaney jest założycielem FIELDCLUB - cztero-hektarowego pola, gdzie sztuka jest używana jako katalizator do testowania modeli samowystarczalnej uprawy rolnej i życia bez dostępu do elektryczności (od 2004). Paul Chaney, wspólnie z Kenną Hernly, opracowali program komputerowy do projektowania systemów osobistej samowystarczalności. Oprogramowanie służy do „Hipotetycznej Re-terytorializacji” w ramach, której odbiorcy sami projektują systemy do produkcji żywności w mieście i na wsi. Głównym elementem projektu FIELDCLUB jest poszerzanie granic myślenia posthumanistycznego poprzez badania w terenie. Chaney prezentował projekt FIELDCLUB w Serpentine Gallery w Londynie oraz w TATE. Niedawno zaangażował się w pracę w Czechach i na Ukrainie, wykorzystując koncepcję geo-filozofii do badania nowych posthumanistycznych perspektyw przydatnych przy analizach wzrostu populacji i „postępu”.

12:40-13:10 Lissette Olivares and Cheto Castellano – Architektura i projektowanie SF: Bank Nasion i marzenie o Odpowiedzialnej Wspólnocie Międzygatunkowej

Sin Kabeza Productions to kolektyw artystów, aktywistów i badaczy tworzący i rozpowszechniający eksperymentalne transmedia, wykorzystujący feministyczne i postkolonialne koncepcje do opowiadania o wielogatunkowości. Sin Kabeza konfrontuje się z kolonizacyjnymi metodami władzy w odniesieniu do rasy, płci kulturowej, natury, i proponuje wykorzystywanie eksperymentalnych narzędzi dekolonizacyjnych. Podczas wystąpienia artyści zaprezentują Bank Nasion – hipotetyczną architekturę i eksperyment w projektowaniu fikcji, w którym głównymi aktantami są bakterie.

Lissette Olivares jest artystką, aktywistką, kuratorką i transmedialną opowiadaczką, wyznającą interdyscyplinarne podejście do produkcji wiedzy. W swoich pracach jako artystka-pośredniczka bada sferę ludzkiego, zwierzęcego i ekologicznego wyzysku stosując rozmaite technologie, w tym kreatywne pisanie, performans, interwencje, eksperymentalne wideo i multimedialne instalacje. Trzy ostatnie projekty kolaboratywne Kiltr@s (2012), Revisiting Art Farm (2012) i SEEDBANK (2012) rozwijają transmedialne metodologie stosowane w wielogatunkowej etnografii używające narzędzi wizualnej antropo(zoo)logi, instalacji wideo i projektowania architektonicznego. Jest współzałożycielką Sin Kabeza Productions, którego działalność poświęcona jest tworzeniu i rozpowszechnianiu eksperymentalnych działań transmedialnych; zbiór swoich eksperymentalnych prac pokazywali ostatnio na dOCUMENTA (13) w ramach „The Worldly House: An Archive Inspired by Donna Haraway's Multispecies Writings”, zorganizowali „Współewolucja i komplementarność: spotkania pomiędzy transmediami i wielogatunkowymi opowieściami” w Institute of Cultural Inquiry w Berlinie (http://www.ici-berlin.org/event/455).

Cheto Castellano jest artystą wizualnym i filmowcem (samoukiem). Urodził się w Chile, ale obecnie wiedzie nomadyczne życie pomiędzy obiema Amerykami oraz Azją. Jego ostatnie prace koncentrują się wokół tego w jaki sposób kolonializmy władzy, natury, płci kulturowej produkują stan niewolnictwa i opresji zarówno ludzi, jak i nie-ludzi. Jego ostatnie kolaboratywne projekty, w tym Kiltr@s (2012), Revisiting Art Farm (2012) i SEEDBANK (2012), implementują transmedialne metodologie do badań posthumanistycznych, jak i rozwijają multimodalne platformy wykorzystujące narzędzia antropologii wizualnej, wideo instalacji i projektowania architektonicznego. Eksperymentalny film Cheto Castellano pt. „NASIONO: krajobraz wizualny od przyszłych wyobrażeń bliskiej przyszłości widziany poprzez etnograficzne spojrzenie” konstruuje historię post-genderowego społeczeństwa, dla którego woda jest czymś rzadkim, a sadzenie nasion niesie za sobą rewolucyjny potencjał. Jest współzałożycielem Sin Kabeza Productions, którego działalność poświęcona jest tworzeniu i rozpowszechnianiu eksperymentalnych działań transmedialnych; zbiór swoich eksperymentalnych prac pokazywali ostatnio na dOCUMENTA (13) w ramach „The Worldly House: An Archive Inspired by Donna Haraway's Multispecies Writings”, zorganizowali „Współewolucja i komplementarność: spotkania pomiędzy transmediami i wielogatunkowymi opowieściami” w Institute of Cultural Inquiry w Berlinie (http://www.ici-berlin.org/event/455).

Dyskusja

13:30-14:30 - przerwa obiadowa

14:30-15:00 Baz Kershaw - „To doprowadzi do końca świata, czyż nie…?” O zmianach klimatycznych i przymusie działania (wykład online)

Motto ekoaktywistów „Myśl lokalnie, działaj globalnie” nie spełnia już swojego zadania. Globalnych procesów ekologicznych nie da się podzielić na te dwie sfery; podobnie jak nie można oddzielić poznania od ciała. Większość przedstawicieli Homo sapiens nie zmienia swojego zachowania, jednocześnie pojawiają się nowe sądy bagatelizujące wpływ człowieka na otoczenie. Baz Kershaw opowie o artystycznych i naukowych eksperymentach, które mogą złagodzić lub odwrócić te niebezpieczne tendencje. Przyglądając się uważnie konkretnym performatywnym praktykom, autor stawia tezę, iż przełomowy eko-umiar może być tworzony poprzez tymczasowe wydarzenia.

Baz Kershaw jest emerytowanym profesorem studiów performatywnych na Uniwersytecie w Warwick, wcześniej kierownikiem Katedry Dramatu na Uniwersytecie w Bristolu. Początkowo inżynier elektro-mechanik. Studiował na uniwersytetach w Manchesterze, na Hawajach i w Exeter. Pracował w obszarze eksperymentalnego teatru związanego z lokalną społecznością, dostosowanego do miejsca, elastycznego i eko-zorientowanego. Ostatnio założył Warsztat Naprawczy „Earthrise” dla pielęgnowania i ożywienia sztuki performansu. Jego liczne publikacje obejmują takiej pozycje jak: „Radykalny performans” (1999), „Cambridge History of British Theatre” Tom 3 (2004), oraz „Ekologia teatru: środowiska i działania performatywne” (2007).

15:00-15:30 Leszek Golec and Tatiana Czekalska – Beings Bless Us

Beings Bless Us
chapter 1: Materia / choice  + chapter 2: Word / choice
(kazanie na dole)

Wraz z poglądem, że wszystkie żywe istoty są jednością i że jesteśmy tym samym, oraz z odkryciem, że nie ma pustych miejsc, i że galeria nigdy nie jest pusta, pojawia się...

Leszek Golec jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1985–1989). Od 1985 pracownik Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od 1988 członek ZPAF. Od 1996 działa w duecie artystycznym z żoną Tatianą Czekalską. Od 1997 członek The International Supreme Master Ching Hai Meditation Associations. Indywidualne projekty w takich instytucjach, jak m.in. CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa), Art in Generali (Nowy Jork), Galeria Wschodnia (Łódź), Muzeum Sztuki w Łodzi; wystawy i projekty grupowe, m.in. w Karakas, Monachium, Istambule, Warszawie, Poznaniu, Bytomiu.

Tatiana Czekalska jest absolwentką PWSSP w Łodzi. Dyplom na Wydziale Projektowania Ubioru w 1995. Od 1996 działa w duecie artystycznym ze swym mężem Leszkiem Golcem. Od 1999 członkini The International Supreme Master Ching Hai Meditation Associations. Indywidualne projekty w takich instytucjach, jak m.in. CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa), Art in Generali (Nowy Jork), Galeria Wschodnia (Łódź), Muzeum Sztuki w Łodzi; wystawy i projekty grupowe, m.in. w Karakas, Monachium, Istambule, Warszawie, Poznaniu, Bytomiu.

Dyskusja

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.