Wykład Ryszarda Różanowskiego: Figura pasażu w myśli Waltera Benjamina i jej modernistyczne konotacje

ms2, ul. Ogrodowa 19
24 stycznia 2013, czwartek, g. 18.00

Benjamin, niezmordowany poszukiwacz odpowiedników obrazów wzajemnie się rozjaśniających i niewymagających interpretacyjnego komentarza, w figurę pasażu wkomponował swoje najważniejsze dzieło – „archeologię” moderny rozwiniętą w sekwencjach motywów i cytatów, myśli krążących wokół konstrukcji żelaznych, wystaw światowych, wnętrz mieszkalnych, panoram, fotografii, konspiracji, giełdy, wreszcie samych pasaży, w których trwa „przeszłość zaklęta w przestrzeń”. Posługiwał się metodą, która pozwalała odczytywać tę przeszłość, ale dawała jednocześnie odpowiedź na pytania rodzące się we współczesności, w związku z fantasmagoryczną kulturą, której materializacją był dlań właśnie pasaż. Tak pojmował surrealizm, nowoczesną funkcjonalną architekturę, sztukę w epoce technicznej reprodukcji, próbując odkryć w nich „prawo zapowiedzi nowszych osiągnięć w starych technikach”. Rozwój sztuki prowadził do negacji niepowtarzalności i indywidualności, wyczulenia na jednorodność. Dla Benjamina był to proces obiektywny, mający przełomowe znaczenie dla określenia funkcji sztuki. Przemiana ta ujawnia kontekst historyczny jego rozważań. „Bo podobnie – pisał – jak w zamierzchłych czasach dzieło sztuki, z racji faktu, że absolutny ciężar jego znaczenia spoczywa na wartości kultowej, stało się przede wszystkim instrumentem magii, który dopiero później doczekał się poniekąd uznania jako dzieło sztuki, tak dzisiaj dziełu sztuki, z racji faktu, że absolutny ciężar jego znaczenia spoczywa na wartości ekspozycyjnej, przypadają w udziale zupełnie nowe funkcje, wśród których wyróżnia się znana nam, artystyczna, a być może tę z kolei uzna się kiedyś za przypadkową”. Nowsze tendencje rozwojowe w sztuce świadczą o całkowitym przeobrażeniu funkcji sztuki, dającym się porównać jedynie z samym pojawieniem się estetyczności jako autonomicznej sfery w życiu społecznym. Benjamin liczył się z możliwością całkowitego zaniku tej sfery w związku z „zupełnie nową funkcją”, której nie mógł jednak jeszcze w pełni zdefiniować. Trud tego zdefiniowania wciąż podejmować muszą współcześni badacze, krytycy, artyści oraz odbiorcy sztuki.

Ryszard Różanowski (ur. 1952 r. w Świebodzinie) – dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się estetyką, teorią i historią kultury, współczesną filozofią niemiecką, a także krytyką literacką i artystyczną. Od 1998 roku kieruje Zakładem Estetyki w Instytucie Filozofii UWr., prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Opublikował 106 prac, w tym monografie: Działalność artystyczna w warunkach gospodarki towarowo-pieniężnej (teoretyczne studium genezy)­ (1987), Współczesna myśl estetyczna (1993), Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli (1997); tomy pod redakcją: Studia z filozofii współczesnej (1993, 1995, 1996), Absurd w filozofii i literaturze (1998), Aktualität der Aufklärung (2000), Czy/jak sztuka przeżyła swoją śmierć? (2011). Zajmował się działalnością translatorską. Prowadził wykłady w Moguncji, Lipsku, Berlinie, Duisburgu, Szczecinie, Zielonej Górze. Wypromował 115 magistrów, 11 doktorów, aktualnie sprawuje opiekę nad 5 doktoratami. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał 16 nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli (1999) oraz Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP (2002). Pełnił funkcje: z-cy dyr. ds. studenckich i z-cy dyr. ds. naukowych w Instytucie Filozofii UWr., prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Nauk Społecznych UWr., redaktora serii wydawniczej „Filozofia”, Pełnomocnika Rektora ds. Studentów-Cudzoziemców, kierownika Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku, kierownika Zakładu Etyki i Estetyki w Uniwersytecie Szczecińskim. Był członkiem senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Kadr i Zatrudnienia. Jest opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Estetyków.

Wykład towarzyszy wystawie „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm”.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.