XXXIV Olimpiada Artystyczna

Terminarz XXXIV OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ
organizowanej w roku szkolnym 2009/2010

Komitet Główny Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Narodowym w Warszawie, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3; tel.: 0-22 629-50-60; 0-22 621 10 31 w. 231 fax: 0-22 22-85-59; adres e-mail: olimpiada@mnw.art.pl

1. Zgłoszenie przez ucznia swojemu nauczycielowi–opiekunowi uczestnictwa w Olimpiadzie – ustalenie z nauczycielem-opiekunem tematu własnego do opracowania, wypełnienie Karty Uczestnika – do 23 października 2009 r.

2. Pisemne poinformowanie sekretarzy naukowych Komitetu Okręgowego przez Szkolną Komisję Olimpiady o miejscu eliminacji oraz przekazanie imiennej listy uczestników eliminacji szkolnych – do 6 listopada 2009 r.

3. Poinformowanie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczestników eliminacji szkolnych oraz o liczbie Komisji Szkolnych – do 9 listopada 2009 r.

4. Uzgodnienie z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego tematu własnego ucznia przygotowywanego do eliminacji okręgowych i centralnych – do 30 listopada 2009 r.

5. ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia): tylko egzamin p i s e m n y - 7 grudnia 2009 r.; godz. 11-12 - rozwiązanie testu; godz. 12.15-15.00 - opis dzieła sztuki.

6. Przesłanie przez Szkolne Komisje Olimpiady do sekretarzy Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji szkolnych – z ocenami z egzaminu pisemnego wszystkich uczestników eliminacji oraz Kart Uczestnika, prac pisemnych (testy i opisy) oraz konspektów tematu własnego (szczegółowy plan tematu własnego, ujęty w punktach oraz wypisana szczegółowa literatura przedmiotu) uczniów wytypowanych do eliminacji okręgowych (II stopnia) - do 15 grudnia 2009 r.

7. Powiadomienie uczniów przez Komitety Okręgowe o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych, miejscu i terminie eliminacji - do 15 stycznia 2010 r.

8. Powiadomienie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, miejscu eliminacji i składzie jury - do 20 stycznia 2010 r.

9. ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia) - od 8 do 10 lutego 2010 r.; eliminacje pisemne - 8 lutego 2010 r.; godz. 10-13.30.

10. Wysłanie przez Komitety Okręgowe protokołów z eliminacji okręgowych oraz Kart Uczestnika wraz z pracami pisemnymi z eliminacji I i II stopnia i konspektami tematu własnego kandydatów do eliminacji centralnych - do 22 lutego 2010 r.

11. Zawiadomienie uczniów przez Komitet Główny o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych (III stopnia) - do 18 marca 2010 r.

12. ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) - od 12 do 14 kwietnia 2010 r.

13. Ogłoszenie listy laureatów i finalistów, wręczenie dyplomów - 15 kwietnia 2010 r.; godz. 10 - Muzeum Narodowe w Warszawie

 Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.