KONFERENCJA NAUKOWA: Futuryzm. Przyszłość sto lat później/ Future/ism. A Century Late

20-22 05, czwrtek - sobota,10, g. 10-20

Rozważania mogą objąć następujące, proponowane - lecz nie ograniczające - obszary tematyczne:
Awangarda awangard: futuryzm jako paradygmat XX-wiecznej awangardy
Wyrafinowani barbarzyńcy: witalizm, seksualizm, militaryzm futuryzmu
Powinowaci futuryzmu: między dada a faszyzmem
Ryczący samochód piękniejszy od Nike z Samotraki: estetyka futuryzmu
Salto mortale, policzek i pięść: futurystyczny marketing od credo do skandalu
Futurystyczny fetyszyzm: szybkość, dzisiejszość i bunt
Credo, protest i bomba: patos i frazes futurystycznej retoryki
Futurystyczne manie: ulotki, plakaty, manifesty
Paradoksalny programizm: programizmom śmierć
Maksymom Gorkim brakuje tylko willi nad rzeką: futurystyczny nienawiść do przeszłości
Marinetti jest nam obcy: postulat permanentnej rewolucji
Futuryzm w sztuce: architektura, film, malarstwo, muzyka, rzeźba, teatr…
Z trzech liter las: futuryzm a literatura: słowa na wolności, neologizm i onomatopeja, interpunkcja i typografia
Futuryzm a kultury narodowe
Estetyczne, społeczne, ideologiczne dziedzictwo futuryzmu

Program obrad

20 maja, g. 10-14
Dr Lorenzo Santoro, University of Warwick
Filippo Tommaso Marinetti and the seizure of power of Fascism: art, war and politics in the turmoil of mass context / Filippo Tommaso Marinetti i zawłaszczenie mocy faszyzmu: sztuka, wojna i polityka w kontekście rewolucji mas
Dr Piotr Podemski, Uniwersytet Warszawski
Futuryzm, faszyzm, młodzież - futurystyczne inspiracje faszystowskiej antropologii / Futurism, fascism, youth – futuristic inspirations of fascist anthropology
Mgr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN
Futuryzm pod słońcem Afryki. Dramat Tamburo di fuoco (1922) Filippa Tommasa Marinettiego a faszystowska kolonizacja Etiopii (1935-36) / Futurism under the sun of Africa. Drama ‘Tamburo di fuoco’ (1922) by Filippo Tommaso Marinetti and the fascist colonization of Ethiopia (1935-1936)
Dr Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński
Futuryzm – performans – ekokrytyka / Futurism – performance – ecocriticism
Dr Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński
Fut’s not dead – kultura „punk” jako spadkobierczyni futuryzmu (estetyka – ideologia – obyczaj) / Fut’s not dead – punk culture as
a successor of futurism (esthetics – ideology – manners)

20 maja, g. 15-19
Dr Emilio Quintana, Instituto Cervantes, Stockholm
Sheeps ans trains. Futurism and Modernization in the Spanish Poetry (1909-1940) /Owce i pociągi. Futuryzm i modernizacja w poezji hiszpańskiej (1909-1940)
Dr Emiliano Ranocchi, Università degli Studi di Udine
Dialektyka nowoczesności w futuryzmie włoskim i w polskim / Dialectics of modernity in Italian and Polish Futurism
Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Uniwersytet Wrocławski
Serbski zenityzm – czeski poetyzm: konwergencja czy… homologia? / Serbian Zenithism – Czech Poetism. Convergence or homology?
Dr Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN
Polish futurism – an episode or significant chapter in the history of literature? / Polski futuryzm – epizod czy znaczący rozdział historii literatury?
Mgr Karolina Sidowska, Uniwersytet Łódzki
Futuryzm a ekspresjonizm. Postulaty Marinettiego w praktyce twórczej ekspresjonistów niemieckich / Futurism and Expressionism. Postulates of Marinetti in creation of German expressionists

21 maja, g. 15-19
Prof. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Jak jest zrobiony termin „zrobiony”? Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa / How it is made the term ‘made’.
On analytical paintings of Pavel Filonov
Dr Agnieszka Smaga, Uniwersytet Warszawski
Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym / Interactive model of perception
in the reception of Formist poetry and hypertext
Mgr Justyna Koszarska, Uniwersytet Warszawski
Dwa rozczarowania polskiego futuryzmu / Two disappointments of Polish Futurism
Dr Leszek Karczewski, Uniwersytet Łódzki
Słowo na wolności. O poezji konkretnej / Word in liberty. On concrete poetry
Dr Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Uniwersytet Jagielloński
Liberatura czyli książka na wolności?/ Liberature or books in freedom

22 maja, g. 10-14
Tadeusz Barucki, Stowarzyszenie Architektów Polskich
Antonio Sant’ Elia i jego manifest architektury futurystycznej / Antonio Sant’ Elia and his manifesto of Futuristic architecture
Dr Dominika Buchowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Futurism and Vorticism: Bruno Jasieński, Wyndham Lewis and their manifestos / Futuryzm i wortycyzm: Bruno Jasieńki, Wyndham Lewis
i ich manifesty
Dr Izabela Curyllo-Klag, Uniwersytet Jagielloński
An insider's critique: Wyndham Lewis's problem with futurism / Krytyka od środka: Wyndhama Lewisa problem z futuryzmem

Obrady odbywają się w ms2 – Muzeum Sztuki, ul. Ogrodowa 19.
Wszystkie wystąpienia są tłumaczone symultanicznie na polski i angielski.

Komitet organizacyjny:
prof. Grzegorz Gazda, dyrektor Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
dr Marja Härmänmaa, University of Helsinki oraz Clare Hall, Cambridge
prof. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konferencji, dr Leszek Karczewski (l.karczewski@msl.org.pl)

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.