Dzień bezpłatnego wstępu w Muzeum Sztuki w Łodzi od września zostaje przeniesiony na ŚRODY!
Przejdź do sekcji:

творчі стипендії для вихідців з України / Stypendia twórcze dla osób z Ukrainy


INFO

Miejsce

Muzeum Sztuki w Łodzi

Czas

od 26 lipca do 8 sierpnia 2022

Регламент

надання допомоги громадянам України художнім музеєм у Лодзі

§1

У рамках реалізації передбаченого законом права на допомогу громадянам України

Художній музей у Лодзі передбачає надання допомоги в забезпеченні умов проживання, які уможливлюють або підтримують художню, наукову, дидактичну чи дослідницьку діяльність
у сфері мистецтва, професійного чи мистецького розвитку шляхом надання творчих стипендій громадянам України у Художньому музеї в Лодзі, у вигляді фінансової підтримки

Проект отримав фінансову підтримку Міністерством культури та національної спадщини. Можливі сфери для реалізації проекту:

•             колекції Художнього музею в Лодзі - історія колекції, перформативна дія навколо конкретного експоната / експонатів, елементів експозиції

•             сучасне мистецтво України - теорія, практика

•             історія українського мистецтва в деколоніальній перспективі

•             освітня діяльність музейного профілю,

•             популяризація музейної діяльності в соціальних та інших медіа,

•             питання доступності для українськомовних осіб з обмеженими можливостями, інші види діяльності, відповідно до профілю Художнього музею в Лодзі

§2

1.           Надання стипендії в Художньому музеї в Лодзі планується на визначений період до кінця 2022 року на максимальний період 5 місяців.

2.           На стипендію в Художньому музеї в Лодзі можуть претендувати громадяни / громадянки України, які відповідають таким умовам:

1)           перебувати на території Республіки Польща законно відповідно до статті 2 пункту 1 і 2 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави;

2)           є особами, які ведуть задокументовану мистецьку, наукову, дидактичну
чи дослідницьку практику у сфері сучасного мистецтва;

3)           мають освіту в галузі мистецтва, мистецтвознавства, історії, культурології, у сфері мистецтва; запропонує проект для реалізації в Художньому музеї в Лодзі

 §3

1.           Необхідні документи:

1)           CV

2)           мотиваційний лист

3)           проект, запропонований для реалізації в Художньому музеї в Лодзі

4)           підтвердження попередніх досягнень у сфері сучасного мистецтва

2.           Необхідні документи для заявки необхідно надіслати на адресу: muzeum@msl.org.pl до 8 серпня 2022 р., у заголовку повідомлення напишіть, будь ласка:
 STYPENDIA TWÓRCZE UKRAINA.

3.           Заявка може бути написана польською, українською або англійською мовами [рівень володіння іноземними мовами не буде враховуватися в процесі оцінки заявок).

4.           До документів заявки має бути включено клаузулу:

«Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою проведення процесів набору для отримання творчої стипендії в Художньому музеї в Лодзі та на 2-річний періоду їх обробки відповідно до статті 6 пункт 1 літера a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року „Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/EC (загальне положення про захисту даних).

§4

1.           Відбір осіб для творчої резиденції в Художньому музеї в Лодзі відбувається шляхом конкурсу, після отримання необхідних документів.

2.           Відбір осіб для творчої резиденції здійснюватиметься комісією з трьох осіб, призначеною директором Художнього музею в Лодзі.

3.           Після оцінки поданих заявочних документів Художній музей в Лодзі залишає за собою право зв’язуватися лише з відібраними кандидатами.

4.           Художній музей у Лодзі передбачає три стипендії з 15 серпня до 15 грудня 2022 року в розмірі 4500 злотих брутто щомісяця на підставі договору стипендії разом із наданням житла на підставі договору найму житла.

5.           Результати конкурсу будуть оголошені 9 серпня 2022 року.

6.           Художній музей у Лодзі залишає за собою право створити список резервних кандидатів/кандидаток або призначити інший набір, якщо неможливо використати стипендії та кошти в повному обсязі.

§5

1.           Художній музей у Лодзі залишає за собою право змінювати цей регламент.

2.           Регламент набуває чинності з дня підписанняRegulamin
udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przez Muzeum Sztuki w Łodzi


§1
W ramach realizacji ustawowego uprawnienia do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy Muzeum Sztuki w Łodzi przewiduje pomoc w zakresie zapewnienia warunków pobytowych umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny poprzez udzielenie stypendiów twórczych obywatelom Ukrainy w Muzeum Sztuki w Łodzi polegającego na zapewnieniu wsparcia finansowego
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwe obszary dla realizacji projektu:
•    zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi - historia kolekcji, performatywne działanie wokół określonego eksponatu/eksponatów, elementów ekspozycji
•    sztuka współczesna Ukrainy - teoria, praktyka
•    historia sztuki Ukrainy w perspektywie dekolonialnej
•    działania edukacyjne o profilu muzealnym,
•    promocja działań muzealnych w mediach społecznościowych i innych,
•    zagadnienia dostępności dla osób ukraińskojęzycznych z niepełnosprawnościami, inne działania, zgodne z profilem Muzeum Sztuki w Łodzi

§2
1.    Udzielenie stypendium w Muzeum Sztuki w Łodzi przewiduje się na czas określony do końca 2022 r. przez okres maksymalnie 5 miesięcy.
2.    O stypendium w Muzeum Sztuki w Łodzi mogą ubiegać się obywatele/lki Ukrainy spełniający następujące warunki:
1)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej legalnie w rozumieniu  art.2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
2)    są osobami prowadzącymi udokumentowaną praktykę artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki współczesnej;
3)    posiadają wykształcenie w zakresie sztuki, historii sztuki, historii, kulturoznawstwa, w zakresie artystycznym; zaproponują projekt do zrealizowania w Muzeum Sztuki w Łodzi

§3
1.    Wymagane dokumenty:
1)    CV
2)    list motywacyjny
3)    projekt proponowany do realizacji w Muzeum Sztuki w Łodzi
4)    potwierdzenie wcześniejszego dorobku w zakresie sztuki współczesnej


2.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: muzeum@msl.org.pl do dnia 8 sierpnia 2022 r., w tytule wiadomości prosimy wpisać: STYPENDIA TWÓRCZE UKRAINA.

3.    Zgłoszenie można napisać w języku polskim, ukraińskim lub angielskim [poziom znajomości języków obcych nie będzie brany pod uwagę w procesie oceniania wniosków).

4.    W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacji dotyczących udzielenia stypendium twórczego  w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz 2 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".


§4

1.    Wybór osób dla odbycia rezydencji twórczej w Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się na zasadzie konkursu, po uprzednim dostarczeniu wymaganych dokumentów.

2.    Wybór osób do odbycia rezydencji twórczej zostanie dokonany przez 3-osobową komisję powołaną przez Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi.

3.    Po dokonaniu oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

4.    Muzeum Sztuki w Łodzi przewiduje udzielenie trzech stypendiów od 15 sierpnia do 15 grudnia 2022 r. w kwocie 4500 zł. brutto miesięcznie na podstawie umowy stypendialnej wraz z zapewnieniem zakwaterowania na podstawie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego.

5.    Data ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 9 sierpnia 2022.

6.    Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kandydatek/ów rezerwowych lub powołania kolejnego naboru w razie niemożności zagospodarowania stypendiów i środków w pełnym wymiarze.


§5

1.    Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

WIĘCEJ INFO

czas trwania stypendium

od 15 sierpnia do 15 grudnia 2022

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

Muzeum Sztuki w Łodzi

Czas

od 26 lipca do 8 sierpnia 2022

czas trwania stypendium

od 15 sierpnia do 15 grudnia 2022

Podziel się informacją

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE