Przejdź do sekcji:

Rozwój Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI - informacja o wszystkich edycjach

Muzeum Sztuki w Łodzi w 2012 roku rozpoczęło projekt rozwoju „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku”, postępujący zgodnie z przyjętą strategią, opartą o trzy zasadnicze obszary, takie jak: sztuka globalna, przetwarzanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej oraz przemieszczanie kanonu sztuki nowoczesnej. Projekt ma na celu rozwój Kolekcji we wskazanych obszarach tak, aby nie tylko reprezentowała w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w sztuce światowej w ostatnich dekadach, ale również stanowiła istotny czynnik w przebiegu aktualnych i przyszłych zmian.

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w.” Muzeum Sztuki w Łodzi edycja I

W pierwszej edycji projektu do kolekcji Muzeum sztuki w Łodzi zakupiono prace m.in.: Katji Strunz, Moniki Sosnowskiej, Łukasza Skąpskiego, Tomasa St. Auby, Barbary Hammer, Henryka Stażewskiego, Ferdynanda Legera, Allana Sekuli, Artura Malewskiego, Antoniego Mikołajczyka, Magdaleny Moskwy czy Konrada Smoleńskiego. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła ponad 1,5 mln złotych.

Rozwój "Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja II

W drugiej edycji projektu do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zakupiono prace m.in.: Ewy Partum, Andrzeja Dłużniewskiego, Zbigniewa Libery,  Igora Krenza, Daniela Rumiancewa, Krzysztofa Wodiczki i Szábolcsa Esztényiego, Włodzimierza Pawlaka, Ahlama Shibli, Mony Vătămanu i Florin Tudor, Antje Majewski. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła ponad 1,3 mln złotych.

Rozwój "Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja III

Do kolekcji w ramach III edycji projektu wybrane zostały 23 prace. Wśród nich znalazły się: „Heimat Toprak” Hüseyina Bahrii Alptekina, podejmująca zagadnienie tureckiej emigracji do Niemiec, czy praca Angeliki Markul przywołująca i interpretująca w przewrotny sposób tradycyjny gatunek artystyczny martwej natury, jednocześnie stanowiąca odniesienie wobec zagrożenia ekologiczną katastrofą. Uzupełniony o najnowsze prace został też muzealny zbiór dzieł łódzkiej malarki Magdaleny Moskwy. Do kolekcji obok sztuki współczesnej trafiły także prace awangardowe, w tym dzieła Marka Szwarca, jednego z założycieli działającej w Łodzi w latach 1919-1921 grupy Jung Jidysz, zrzeszającej twórców pochodzenia żydowskiego. Jego wczesne prace z tego okresu są dziś rzadkością. Poza tym zakupiono m.in. dzieła polskich konceptualistów Anny i Romualda Kutery, obrazy Kajetana Sosnowskiego, prace Tomasza Kozaka, Nairy Baghramian, czy chorwackiej grupy Gorgona. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła 1 mln złotych.

Rozwój "Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja IV

W ramach kolejnej edycji projektu zakupiono 65 prac artystów, takich jak Sharif Waked, Jeremy Millar, Jimmie Durham, Suzanne Treister, Jadwiga Sawicka, Daniel Rumiancew,  Celine Condorelli, Jiri Kovanda, Adam Rzepecki itd. Wysokość przyznanej przez MKiDN dotacji wyniosła 1.239.015,00 złotych. Środki własne muzeum: 251 682 PLN. 

Rozwój "Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja V

W ramach piątej edycji projektu, w 2016 roku, do kolekcji zakupiono 44 dzieła sztuki, w tym takich polskich artystów, jak m.in.: Teresa Żarnower, Krzysztof Wodiczko, Józef Robakowski, Andrzej Mitan, Andrzej Dłużniewski, Zbigniew Warpechowski, Igor Krenz, czy Andrzej Czarnacki. Jeśli chodzi o artystów zagranicznych, to do muzealnej kolekcji dołączyły z kolei prace takich autorów, jak m.in.: Stephen Kaltenbach, Sukran Moral, Birgit Jurgenssen, Jo Spence, Ray Johnson. Zakupione dzieła zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum "Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku" oraz wystawy czasowe. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła: 1.964.292,53 złotych. Środki własne muzeum: 102 692,28

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja VI

W ramach szóstej edycji projektu w 2017 roku do kolekcji zakupiono 38 dzieł sztuki, w tym polskich artystów, takich jak Hubert Czerepok, Jadwiga Sawicka, Tytus Czyżewski, Wiktor Gutt I Waldemar Raniszewski, Roman Owidzki, Maria Pinińska–Bereś. Jeśli chodzi o artystów zagranicznych, to do muzealnej kolekcji dołączyły z kolei prace autorów, takich jak Tamás Kaszás, Katarina Zdjelar, John Smith, Milan Knížák Jan Ságl, Zorka Ságlová, Gerhard Rühm, Gianni Colombo, Jewgienij E¬E Kozłow. Zakupione dzieła zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku" oraz wystawy czasowe. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła: 1 336 420,08 złotych.

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja VII

W ramach siódmej edycji projektu w 2018 roku do kolekcji zakupiono 16 dzieł sztuki, w tym polskich artystów, takich jak Leon Chwistek, Jerzy Janisch, Margit Reich-Sielska, Franciszka Themerson. Jeśli chodzi o artystów zagranicznych, to do muzealnej kolekcji dołączyły z kolei prace autorów, takich jak Juan Downey, Siergiej Eisenstien, Ana Mendieta, R. H. Quaytman (Rebecca H. Quaytman), Paul Sharits, Roman Signer, Iwan Sotnikow i Timur Nowikow, Stephen Willats, Nahum Tevet. Zakupione dzieła zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku" oraz wystawy czasowe. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła: 1 962 299,00 złotych.

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja VIII

W ramach ósmej edycji projektu w 2019 roku do kolekcji zakupiono 45 dzieł sztuki, w tym polskich artystów, takich jak Agata Ingarden, Marcin Polak, Kajetan Sosnowski, Krzysztof Knittel, Bogusław Schaeffer, Leopold Buczkowski,  Teresa Murak, Ryszard Waśko. Jeśli chodzi o artystów zagranicznych, to do muzealnej kolekcji dołączyły z kolei prace autorów, takich jak Haroon Mirza, GCC, Lawrence Abu Hamdan,  Carolina Caycedo, Simone Forti, Barbara Hammer, Sanja Iveković. Zakupione dzieła zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku" oraz wystawy czasowe. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła: 990 918,15 złotych, środki własne muzeum: 27 305,09 złotych, dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 148 661,06 złotych. 

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja IX

W ramach dziewiątej edycji projektu w 2020 roku zakupiono 76 dzieł, w tym 17 artystów polskich (Agnieszka Brzeżańska, Karol Radziszewski, Alicja Bielawska,  Marek Chlanda, Jerzy Grzegorski, Marta Krześlak, Paweł Kwiek, Łukasz Ogórek, Daniel Rycharski, Iza Tarasewicz, Adam Rzepecki,  Andrzej Partum, Agnieszka Polska, Franciszka Themerson, Teresa Tyszkiewicz, Marcelo Zammenhoff [Piotr Wygachiewicz], Krzysztof Knittel), a także 4 artystów z zagranicy (Pakui Hardware, Morgan Fisher, Hans de Vries, Joel Andrianomearisoa). Dofinansowanie MKiDN – 1.165.000,00 zł. Dofinansowanie UMWŁ – 205.589,00 zł

Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi edycja X

Priorytetowe dla rozbudowy Kolekcji Sztuki XX i XXI w. jest odniesienie do tego, w jaki sposób w sztuce współczesnej przekształcana, rozwijana i aktualizowana jest sztuka awangardowa. Awangarda, ze względu na jej fundamentalną rolę dla kolekcji i instytucji Muzeum Sztuki, określa zasadniczą perspektywę dla refleksji teoretycznej, projektów badawczych oraz kuratorskich poszukiwań, na podstawie których zakreślamy kierunki rozbudowy zbiorów pozostając równocześnie uwrażliwionymi na społeczną i polityczną recepcję i percepcję sztuki. Równie istotne jest założenie o społeczne odpowiedzialności sztuki oraz konieczności współuczestnictwa w transformacji rzeczywistości. Współczesny kontekst sztuki nadaje nowe znaczenie znajdującym się w Kolekcji dziełom sztuki awangardowej i nowoczesnej, który to nie petryfikuje, lecz redefiniuje ich historyczną i artystyczną rangę uruchamiając kolejne warstwy ich krytycznego potencjału. Biorąc pod uwagę doświadczenia Muzeum Sztuki można uznać, że program rozszerzania kolekcji w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia rozmachu programu wystaw. Poszukiwanie nowych kontekstów dla Kolekcji instytucji to ważny element strategii pozwalający na bazowanie na zasobach przy ciągłym tworzeniu dla nich nowej ramy.

W ramach dziesiątej edycji projektu w 2021 roku zaplanowano zakup 49 dzieł, w tym 14 artystów polskich (Agata Bogacka, Urszula Broll, Jakub Czyszczoń, Ola Kozioł, Stanisław Kubicki, Edward Łazikowski, Gizela Mickiewicz, Małgorzata Mirga Tas, Teresa Tyszkiewicz, Yo Als Jetzt – Andrzej Awsiej, Joanna Kabala Maciej Ruciński; Ziemia Mindel Würm – Marek Rogulski, Piotr Wyrzykowski), a także 5 artystów z zagranicy (Jasmina Cibic, Gluklya – Natalia Pershina-Yakimanskaya, Katja Novitskova, Mykola Ridnyi, Zanis Waldheims). Dofinansowanie MKiDN – 1.050.000,00 zł. Środki własne - 185.295,00 zł.

Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - edycja XI

W ramach jedenastej edycji projektu w 2022 roku zaplanowano zakup 27 dzieł - 7 artystów polskich (Katarzyna Górna, Paweł Jarodzki, Paweł Kowalewski, Stanisław Kubicki, Diana Lelonek, Paweł Paulus Mazur, Eugeniusz Rudnik), a także 9 artystów z zagranicy (Anna Daučiková, Cian Dayrit, Igor i Svetlana Kopystiansky, Margerate Kubicka, Lada Nakonechna, Jumana Manna, Kameelah Janan Rasheed, Michael Stevenson). Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.000.000,00 zł, dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego -  178 000,00 zł.

Więcej informacji o kolekcji na stronie zasoby.msl.org.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:Galeria

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE