Przejdź do sekcji:

Regulamin zwiedzania siedzib ms1 i ms2

1. Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest ważny bilet wstępu. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

2. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

3. Niedozwolone jest wprowadzanie i wnoszenie zwierząt do sal ekspozycyjnych (z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami). Możliwe jest natomiast wejście z psem na teren muzeum (hol, dziedziniec ms1, kawiarnia) pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

3.1. psy mogą towarzyszyć tylko osobie dorosłej, muszą być prowadzone na smyczy,

3.2. właściciel psa bierze na siebie całą odpowiedzialność; również za ewentualne szkody,

3.3. nie ma możliwości wstępu na zajęcia, na które przychodzi większa liczba zwiedzających; muzeum może również ograniczyć wstęp w innych wyjątkowych okolicznościach,

3.4. zabronione jest wprowadzanie psów, które wykazują agresywne zachowania w stosunku do ludzi,

3.5. właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.

4. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenie eksponatu.

5. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do muzeum oraz są odpowiedzialni za ich czyny.

6. Niedozwolone jest:

6.1. wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

6.2. wchodzenie do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania,

6.3. samowolne obsługiwanie sprzętu do odtwarzania filmów i prezentacji, znajdującego się na wystawach,

6.4. spożywanie jedzenia i picia w przestrzeniach wystawowych.

7. Na terenie muzeum dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych i kamer przy następujących ograniczeniach:

7.1. jeżeli nie przeszkadza to innym zwiedzającym,

7.2. bez użycia lampy błyskowej lub innej formy doświetlania i statywów.

8. Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów, zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników i pracowników obsługi wystaw oraz służbę ochrony muzeum.

9. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, wprowadza się następujące regulacje:

9.1. Odwiedzający muzeum powinni zastosować się do poniższych zaleceń:

9.1.1. dezynfekcji rąk przy wejściach,

9.1.2. zasłaniania nosa i ust wewnątrz budynków muzeum, od momentu wejścia do muzeum, za wyjątkiem przestrzeni dziedzińca,

9.1.3. zachowania dwóch metrów odstępu od innych osób,

9.1.4. stosowania się do poleceń obsługi w zakresie kolejności i kierunku zwiedzania poszczególnych przestrzeni ekspozycyjnych.

9.2. Wprowadzone zostaje ograniczenie dostępu do wymienionych przestrzeni:

9.2.1. zwiększenie limitu liczby zwiedzających przebywających w tym samym czasie na jednej kondygnacji ekspozycyjnej,

9.2.2. zwiększenie limitu uczestników grupowych zajęć edukacyjnych do 21 osób,

9.2.3. wprowadzenie limitu 10 osób zwiedzających z przewodnikiem Magazyn Studyjny w kompleksie ms1, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty,

9.2.4. wprowadzenie limitu 1 osoby korzystającej z windy w siedzibach ms1 i ms2, za wyjątkiem sytuacji zgromadzenia się w niej osób z jednego gospodarstwa domowego,

9.2.4. wprowadzenie limitu 1 osoby korzystającej z czytelni muzealnej biblioteki lub archiwum w kompleksie ms1 po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty,

9.2.5. wprowadza się też limit 3 osób zwiedzających z oprowadzającym po wystawie na antresoli (czytelnia) w kompleksie ms1, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty,

9.2.6. zawiesza się do odwołania korzystanie z tarasu czytelni.

9.3. Zmienione zostają godziny otwarcia ms1 i ms2:

9.3.1. od wtorku do niedzieli muzeum jest czynne od godz. 12:00 do 18:30,

9.3.2. w poniedziałki muzeum jest nieczynne,

9.3.3. księgarnia w ms2 jest czynna od wtorku do niedzieli od godz. 12:00 do 18:30.

10. Zwiedzający mogą korzystać z audioprzewodników za pomocą własnych słuchawek lub mają możliwość zakupienia słuchawek jednorazowych w kasie muzeum.

11. Wprowadzone zostaje prawo odmowy wpuszczania na teren muzeum zwiedzających z oznakami infekcji.

12. Wprowadzone zostaje prawo do pozyskiwania, za zgodą zwiedzającego, niezbędnych danych – imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail); w celu konieczności powiadomienia o potencjalnym kontakcie z osobą zakażoną oraz oceny ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 Stacji Sanepidu. Dane te będą przechowywane 30 dni.

13. Regulamin obowiązuje do 26.06.2021.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE