Przejdź do sekcji:
Logo Logo

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności i analizy opcji popytu ryzyka oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu realizowanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. AG.271.02.2020 - 03.01.2020

Zapytanie ofertowe AG.271.02.2020

Odpowiedzi na pytania - AG.271.02.2020 (DOCX 31KB)

Odpowiedzi na pytania 2 - AG.271.02.2020 (DOCX 32KB)

 

Zapytanie ofertowe na: Usługa serwisu informatycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego należącego do Muzeum Sztuki w Łodzi w roku 2020. AG.271.01.2020 - 03.01.2020

Zapytanie ofertowe AG.271.01.2020

Wybór oferty - AG.271.01.2020 (DOC 121KB)

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dysków,dysków, pamięci, baterii, stacji dokujących AG.271.22.2019 - 11.12.2019

Zapytanie ofertowe AG.271.22.2019 (DOC 194KB)

Zmiana - Zapytanie ofertowe AG.271.22.2019 (DOC 140KB)

Wybór oferty - AG.271.22.2019 (DOC 116KB)

 

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych AG.271.19.2019 - 20.11.2019

Zapytanie-ofertowe-AG-271-19-2019 1 (DOC 238KB)

Zbiorcze-zestawienie-ofert-AG-271-19-2019 1 (DOC 118KB)

Wybor AG.271.19.2019 (DOC 120KB)

 

Publiczna prezentacja założeń projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”             

 

30 września 2019 r. w godz. 08.30–09.30 w Muzeum Sztuki w Łodzi (Więckowskiego 36) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” przygotowywanego w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: e.antosz@msl.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r. godz. 16.00.  W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

 

Zapytanie o ofertę na opracowanie Studium wykonalności dla projektu dostarczającego usługi cyfrowego udostępniania zasobów kultury, planowanego do współfinansowania ze środków unijnych w perspektywie lat 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 07.08.2019r. AG.271.06.2019

Odpowiedzi na pytania - 13.09.2019

Modyfikacja zapytania ofertowego - 13.09.2019

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę odśnieżarki, szorowarki do posadzek oraz froterki wysokoobrotowej wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43”  - 19.11.2018r.

--------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na na dostawę odśnieżarki, szorowarki do posadzek oraz froterki wysokoobrotowej wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43”  - 15.11.2018r.

--------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  na  dostawę ławek  w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” - AG.271.22.2018.

Zapytanie ofertowe               09 11 2018

--------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  na  dostawę wózka widłowego dla Muzeum Sztuki w Łodzi w projekcie „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” AG.271.22.2018

Zapytanie ofertowe               23 10 2018

Zestawienie złożonych ofert    31 10 2018

Ogłoszenie o wyborze             05 11 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na  dostawę ławek  w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” - AG.271.21.2018.

Zapytanie ofertowe               09 10 2018

Modyfikacja załącznika nr 2    16 10 2018

Zestawienie złożonych ofert    17 10 2018

Ogłoszenie o wyborze             18 10 2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na produkcję spotu reklamującego Muzeum Sztuki w Łodzi, związanego z promocją efektów przeprowadzonej rewitalizacji infrastruktury muzeum w ramach projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” - AG.271.20.2018.

Zapytanie ofertowe               09 10 2018

Odpowiedzi, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert na 18.10.2018              16 10 2018

Zestawienie złożonych ofert    18 10 2018

Ogłoszenie o wyborze             18 10 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż gabloty ekspozycyjnej dla Muzeum Sztuki w Łodzi w projekcie „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” - AG.271.15.2018.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 1,3                        03.07.2018r.

Załącznik nr 2 do zapytania                                                  03.07.2018r.

Zestawienie złożonych ofert                                                 13.07.2018r.    

Ogłoszenie o wyborze                                                          17.07.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu: „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi, Gdańska 43”. 28.06.2018

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert               04.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania i zmiana opisu                                 05.07.2018r.

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie                             05.07.2018r.   

 Zestawienie złożonych ofert                                                 11.07.2018r.    

 Zestawienie złożonych ofert    korekta                                 13.07.2018r.       

Ogłoszenie o wyborze                                                          09.08.2018r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na wykonanie według projektu systemu identyfikacji wizualnej dla Muzeum Sztuki w Łodzi, budynek ms1 przy ul. Gdańskiej 43 w projekcie „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” – AG.271.14.2018

Zapytanie ofertowe z załącznikami 1,3      27.06.2018

Załącznik 2 do zapytania                           27.06.2018

Zestawienie złożonych ofert                      05.07.2018

Ogłoszenie o wyborze                               17.07.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni konserwatorskiej dla projektu: „Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi – budynek J” - 05.04.2018r.

Zestawienie złożonych ofert   10.04.2018r.

Informacja o wyborze oferty   10.04.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na dostawę wyposażenia dla projektu „Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki –budynek J” - 29.03.2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie spójnego systemu identyfikacyjnego oraz informacyjnego dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” - 12.03.2018r. Termin składania ofert: 16.03.2018r. godz. 10.00

Zmiana treści zapytania - 15.03.2018r.

Zestawienie złożonych ofert - 19.03.2018r.

Informacja o wyborze oferty - 20.03.2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” na zaprojektowanie spójnego systemu identyfikacyjnego oraz informacyjnego - 13.02.2018r.

 

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na doposażenie biblioteki i sali edukacyjnej /wielofunkcyjnej na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej w związku z planowaną realizacją projektu pt. Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43 - 27.11.2017r.

 

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na sprzęt do współtworzenia warunków klimatycznych, ich monitorowania oraz zorganizowania stanowiska konserwatora dzieł sztuki w związku z planowaną realizacją projektu pt. Magazyn studyjny dla Muzeum sztuki w Łodzi - budynek J - 27.11.2017r.

 

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na wykonanie usług związanych z usługami lektorskimi tekstów, tłumaczeń w wybranych językach obcych w związku z planowaną realizacją projektu pt.: Muzeum powszechne. Technologiczne wsparcie edukacji muzealnej skierowanej do osób z wyzwaniami poznawczymi – 11 04 2017

 

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia na wykonanie usług związanych
z opracowaniem scenariusza programu i scenariusza multimedialnego w związku z planowaną realizacją projektu pt.: Muzeum powszechne. Technologiczne wsparcie edukacji muzealnej skierowanej do osób z wyzwaniami poznawczymi – 11 04 2017

 

Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia  na wykonanie usług wdrożeniowych systemów wideo i audio w związku z planowaną realizacją projektu pt.: Muzeum powszechne. Technologiczne wsparcie edukacji muzealnej skierowanej do osób z wyzwaniami poznawczymi
– 11 04 2017

Ogłoszenie. Zapytanie o cenę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pt.: Muzeum powszechne. Technologiczne wsparcie edukacji muzealnej skierowanej do osób z wyzwaniami poznawczymi. - 06 04 2017r.

 

 

Ogłoszenie. Zapytanie ofertowe   w sprawie szacunkowej wartości zamówienia w związku z planowaną realizacją projektu pt.: Muzeum powszechne. Technologiczne wsparcie edukacji muzealnej skierowanej do osób z wyzwaniami poznawczymi. - 04 04 2017r.

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia publicznego na działania informacyjne projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43". 12.10.2016 r.

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia publicznego na działania informacyjne projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J." 12.10.2016r.

 

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia publicznego na nadzór inwestorski projektu  Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J." 06.10.2016r.

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla  projektu Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43" 07.10.2016r

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia przeprowadzenia kampanii media relations w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" 06.10.2016

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia przeprowadzenia kampanii media relations w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" 06.10.2016

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia przeprowadzenia kampanii media relations w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" 06.10.2016

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia przeprowadzenia kampanii reklamowej polegającej m.in. na dotarciu do odbiorców w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" 06.10.2016

Zapytanie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia przeprowadzenia kampanii media relations w ramach projektu "Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43" 06.10.2016

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usług doradztwa o charakterze prawnym dla projektu Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi - gdańska 43" 04.10.2016 r.

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usługi wykonania tablic, naklejek, prezentacji dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J, 03.10.2016

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usługi przeprowadzenia kampanii reklamowej dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J, 03.10.2016

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usługi organizacji koncertu dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J, 03.10.2016

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usługi produkcji filmów dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J, 03.10.2016

Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na cenę świadczenia usług dokumentacji fotograficznej dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J, 03.10.2016

Zapytanie w spr rozeznania rynku na cenę za świadczenie usług doradztwa  prawnego dla projektu Magazyn Studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J. 03.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe w związku z planowaną realizacją projektu
pt.: Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w łodzi /
przebudowa i rozbudowa budynek J. (tytuł roboczy)
- 02 02 2016

Informacja o wyborze Wykonawcy - 09 02 2016

 

Zapytanie ofertowe w związku z planowaną realizacją  projektu
pt.: Rewitalizacja infrastruktury Muzeum sztuki w Łodzi - ul. Gdańska 43
(tytuł roboczy)
- 02 02 2016 

Informacja o wyborze Wykonawcy - 09 02 2016

Zapytanie o cenę za wykonanie audytu energetycznego projektowanej modernizacji budynku J - 27 01 2016 

zapytanie o cenę za wykonanie aktualizacji kosztorysów robót budowlanych zadania przebudowa i nadbudowa budynku J. 27.01.2016 

zapytanie o cenę na usługi prawnicze w czasie realizacji projektu Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J. / aplikującego o wsparcie ze srodków POiIS 2014-2020. 27.01.2016 

zapytanie o cene na uslugi nadzoru inwestorskiego   przy realizacji projektu Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi - budynek J. 27.01.2016

zapytanie cenowe  na usługi prawnicze w czasie realizacji projektu Rewitalizacja infrastruktury muzeum Sztuki w Łodzi - budynki B i C.27.01.2016

zapytanie cenowe za wykonanie audytu energetycznego dla projektowanej modernizacji budynku B i C. 27.01.2016.

zapytanie o cenę usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi  - budynki B i C.27.01.2016. 

zapytanie o cenę na zaprojektowanie pompy ciepła  w ramach projektowanej modernizacji  budynkow B i C. 27.01.2016.

zapytanie o cene na wykonanie aktualizacji kosztorysow robót budowlanych zadania  Przebudowa i nadbudowa budynkow B i C. 27.01.2016

 

 

Zapytanie ofertowe na :

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Opis przedmiotu zamówienia :

Warunki ubezpieczenia:

Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych wszystkich budynków Muzeum Sztuki w Łodzi: MPH -  Przędzalniana 72, ms1- Więckowskiego 36,ms2- Ogrodowa 19.

Minimalny zakres ubezpieczenia:                                                                

1. Podstawowy: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego.

2. Rozszerzony: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkoda wodociągowa, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym

Wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu technicznego i zabezpieczenia ppoż. budynków MSŁ udziela Kierownik Działu AG – 42 633 97 90.

Termin wykonania zamówienia : Zamówienie zostanie wykonane w terminie 1 roku.

Kryteria oceny ofert: cena (brutto): 100%

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2017 r., o godz. 12:00.

 Łódź 06 03 2017r.

Załączniki

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.