Planowane wydarzenia

MS PROPONUJE:

 

Awangarda i Państwo – przedpremierowe oprowadzanie kuratorskie dla MS Clubu

ms1, Więckowskiego 36

26 października 2018, godz. 17.00

Kuratorka: Dorota Monkiewicz

Awangarda – jakim celom społecznym i ideologiom służyła? W jakich relacjach do procesów państwotwórczych, narodowościowych i politycznych się znajdowała? Gdzie leżą jej granice i czy pokrywają się z granicami państwowymi i podziałami etnicznymi? Wystawa „Awangarda i państwo” spróbuje odpowiedzieć na te pytania poprzez ukazanie złożoności związków łączących ruchy awangardowe z burzliwymi przemianami politycznymi w XX wieku. W centrum zainteresowania tej ekspozycji – będącej jedną z największych, pod względem ilości prezentowanych prac, w całej historii Muzeum Sztuki – znajdą się ruchy awangardowe w państwie polskim, ukazane przede wszystkim w relacji do szerszych procesów politycznych i państwotwórczych zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wystawa obejmie okres od pierwszej wojny światowej aż do początku lat 80. XX wieku. Pozwoli to ukazać, jak na przemiany ruchów awangardowych w Polsce – od ekspresjonizmu i formizmu drugiej dekady XX wieku, po neoawangardę  oraz „postawangardę” lat 70. i 80. – nałożyło się istnienie dwóch państwowości o różnym zasięgu terytorialnym, różnym ustroju i różnym składzie etnicznym ludności. Zobaczymy też, jak zmiany te wpłynęły na granice oddziaływania polskiej awangardy, które nie pokrywały się z granicami państwa.

O ile wpływy zdobyte przez ruchy awangardowe w latach 20. były rozległe i ponadpaństwowe – rozciągając się pomiędzy Kijowem, Berlinem, Moskwą i Paryżem – to już w latach 30. skurczyły się one zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, a na plan pierwszy w sztuce wysunęły się wewnętrzne problemy krajów, w Polsce: kryzys gospodarczy, ograniczenie demokracji, problemy mniejszości narodowych, działalność związków zawodowych i stowarzyszeń. Na tym tle, w postawach artystek i artystów awangardowych już od lat 20. dostrzegamy fascynację bardzo różnymi koncepcjami państwa: od narodowego, przez państwo światowego proletariatu po anarchistyczne koncepcje antypaństwowe.

Po II wojnie, długi okres PRL-u, oprócz przesunięcia granic – także w świecie artystycznym – przyniósł nowe, zrodzone przez ewoluującą sytuację polityczną, postawy artystów i artystek: kompromisowość, milczenie, bezpieczną „autonomię sztuki abstrakcyjnej”, awangardowy rewizjonizm, czy też – wreszcie – nihilistyczną negację.

Wystawa zaprezentuje ten zmieniający się stosunek twórców awangardy do państwa w okresie II Rzeczypospolitej i PRL-u. Przyjęty zakres czasowy pozwoli śledzić i porównywać przemieszczanie się znaczeń w ramach takich wątków, jak zaangażowanie społeczne i lewicowość, suwerenność i niepodległość, wolność sztuki i sytuacja materialna artysty, a w końcu sposób uhistoryczniania przedwojennej awangardy ze względu  na funkcjonowanie sztuki w okresie PRL-u.

Ekspozycja wypełni wszystkie trzy piętra ms1 ponad sześciuset pracami artystów i artystek, pochodzącymi z polskich i zagranicznych zbiorów. Na odwiedzających czekają dzieła takich twórców kolejnych pokoleń awangardy jak m.in.: Kazimierz Malewicz, El Lissitzky, Władysław Strzemiński, Alexander Archipenko, Henryk Stażewski, Stefan i Franciszka Themersonowie, Margarete Kubicka, Tadeusz Kantor, Ewa Partum, Józef Robakowski, Maria Jarema, Zbigniew Libera, duet KwieKulik (Zofia Kulik i Przemysław Kwiek), Zbigniew Warpechowski, Natalia LL czy grupa artystyczna Łódź Kaliska.

 

Obszar wspólny oprowadza po Peer to peer

ms2, Ogrodowa 19, przestrzeń wystawy Peer-to-peer

25 października 2018, godz. 17:00

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Peer-to-Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce”.

Zapraszamy na specjalne oprowadzanie po wystawie „Peer-to-Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce” poprowadzone z perspektywy Fundacji Obszar Wspólny. Podczas spaceru po ekspozycji zobaczyć będzie można zarówno prace duetów jak i liczniejszych grup, poświęcone kwestiom związanym z szeregiem współczesnych zjawisk, takich jak kultura korporacyjna i przymus produktywności, różne formy i wymiary bycia razem czy emancypacyjny potencjał niesiony przez technologię.

Podczas oprowadzania Obszar Wspólny odniesie się do kolektywności i różnych jej form, także tych spoza pola sztuki. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad motywacjami skłaniającymi różne grupy do kolektywnej pracy oraz poruszymy zagadnienie „ukrytego” kolektywnego autorstwa czy też autorstwa „rozproszonego”.

Przedstawimy również, zainicjowany przez Paula Sochackiego oraz Marię Ines Plaza Lazo, projekt „Arts of the Working Class” – wielojęzyczny magazyn o biedzie, bogactwie i sztuce, który tworzony jest wspólnotowo. Jego dystrybucja opiera się na zasadach bezpośredniej ekonomii społecznej, a pełen odbiór wymaga spotkania z innymi i wspólnego czytania. Podczas oprowadzania będzie można nabyć kopię magazynu.

Obszar Wspólny poszerza zakres interakcji łódzko-ludzkich, buduje wspólnotę wokół wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań literackich, filozoficznych, muzycznych, warsztatów i wystaw.

 

Rozważania o stylach w pałacu Herbsta – oprowadzanie

Muzeum Pałac Herbsta, Przędzalniana 72

15 listopada 2018, godz. 15:30-16:30

Zapraszamy na tematyczne oprowadzanie, podczas którego dowiemy się, jakie style i dlaczego wybrano do zaaranżowania pałacowych pomieszczeń.

 Z cyklu: Kulturalne rendez-vous – cykl spotkań dla dorosłych, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na temat kultury, obyczajowości i sztuk plastycznych XIX oraz przełomu XIX i XX wieku.

Prowadzenie: Tatiana Szymańska

Liczba miejsc ograniczona

Obowiązują zapisy: edu.herbst@msl.org.pl; tel.: 42 674 96 98 w. 35

Bilet: 10 zł

 

Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta

Muzeum Pałac Herbsta, Przędzalniana 72

24 listopada 2018, godz. 17:00

Zapraszamy na koncert Muzyczne wędrówki baroku: z Ameryki Łacińskiej do Chin. Koncepcja koncertu odwołuje się do idei podróży, jakie odbywali kompozytorzy w dawnych wiekach, głównie mistrzowie włoscy, ale również i misjonarze jezuiccy, którzy docierali do najróżniejszych zakątków świata, w tym m.in. do Polski, Anglii, Meksyku, Argentyny czy Chin. Zabrzmią utwory takich kompozytorów jak Luparini, Frescobaldi, Zipoli, Hume, a wykona je grający na kopiach dawnych instrumentów zespół w składzie:  Anna Śliwa (skrzypce barokowe), Agnieszka Świątkowska (skrzypce barokowe), Julia Karpeta (viola da gamba), Aleksandra Rupocińska (wirginał, pozytyw organowy), Anna Krysztofiak (śpiew, instrumenty perkusyjne).

Liczba miejsc ograniczona

Bilety do nabycia w kasie Muzeum Pałac Herbsta: 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy)

Kontakt – kasa MPH: tel.: 42 674 96 98 w. 28

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.