Księgarnia

Wielka Wojna

Dogłębne opracowanie tematu zależności między doświadczeniem I wojny światowej a sztuką nowoczesną. Zebrane tu eseje podejmują zagadnienie odniesień do wojny w sztuce i stosunku artystów do wojny w szerszej perspektywie.

The Great War

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Une avant-garde polonaise: Katarzyna Kobro et Władysław Strzemiński

Przepiękny album w całości poświęcony Katarzynie Kobro i Władysławowi Strzemińskiemu - ikonom polskiej awangardy. Publikacja towarzysząca obszernej wystawie prac obojga artystów prezentowanej w Centre Pompidou w Paryżu.

Awangarda i państwo

Publikacja porusza problematykę relacji sztuki awangardowej i instytucji państwa ukazując ją w szerokiej perspektywie czasowej od lat międzywojennych po czas transformacji ustrojowej w 1989 roku i szerokiej perspektywie geograficznej - Polska i kontekst krajów sąsiednich: Niemiec, Litwy, Czechosłowacji i Węgier.

The Avant-Garde & the State

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda

Książka interpretuje zmiennokształtność poprzez postać Siergieja Eisensteina podążając za tropami zawartymi w jego tekstach, filmach i rysunkach jak i również szczegółach jego biografii. Znajdziemy tu eseje uznanych badaczy twórczości Eisensteina jak i również bogaty materiał wizualny dokumentujący poświęconą mu wystawę.

Teoria widzenia

Nowe, poszerzone wydanie. Artysta definiuje świadome widzenie, ukazuje jak kształtowało się ludzkie postrzeganie świata na przestrzeni wieków pod wpływem różnorodnych czynników kulturowych i cywilizacyjnych.

Nikolai Evreinov & Others: „The Storming of the Winter Palace”

Książka jest opisem monumentalnego spektaklu zrealizowanego w 1920 roku przez rosyjskiego reżysera teatralnego Nikołaja Jewreinowa, w którym z okazji 3 rocznicy rewolucji październikowej zainscenizował on wydarzenia spod Pałacu Zimowego. Wykonane wówczas zdjęcie, dające fałszywy obraz szturmu na Pałac, zaczęło być traktowane jak historyczny dokument

Plakat. Jimmie Durcham. „Boże dzieci, poematy”

Plakat do wystawy Jimmiego Durchama - „Boże dzieci, poematy”.

Plakat kolekcjonerski. Jimmie Durcham. „Boże dzieci, poematy”

Plakat kolekcjonerski do wystawy Jimmiego Durchama - „Boże dzieci, poematy” sygnowany podpisem autora rzeźb.

Muzeum rytmu

Książka będąca również dokumentacją wystawy jest efektem długotrwałych badań postrzegających sztukę jako jeden ze środków wyrażania rytmu.

The Museum of Rhythm

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności

Publikacja jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, oraz konferencji pod tytułem „Jak myśli ciało? Cielesno-ruchowe praktyki doby modenizmu". Autorzy tekstów zawartych w tomie stawiają pytania o cielesne i ruchowe doświadczenie nowoczesności w kontekście praktyk artystycznych i społecznych.

Moved Bodies. Choreographies of Modernity

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Organizatorzy życia De Stijl, polska awangarda i design

Publikacja głęboko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl, wpływu grupy, która w rozwoju sztuki nowoczesnej odegrała wyjątkową rolę

Organizers of Life. De Stijl, the Polish Avant-Garde and Design

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta

Publikacja pozwala zgłębić twórczą osobowość wybitnej pisarki, filozofa, krytyka literackiego, poetki. Zawartą tu treść naukową dopełniają teksty literckie i krytyczne autorki, liczne reprodukcje inspirujących ją awangardowych obrazów i archiwalne fotografie istotnych dla Debory Vogel miejsc.

Montages. Debora Vogel and The New Legend of the City

Angielskojęzyczna wersja katalogu

Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy

Książka ukazuje najróżniejsze sfery działań włoskiego futurysty, jednego z najważniejszych artystów międzynarodowej awangardy, malarza, rzeźbiarza, scenotechnika, architekta, grafika.

Enrico Prampolini. Futurism, Stage Design and the Polish Avant-Garde Theatre

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody

Publikacja opowiada o wyobrażeniach przyrody, wpływie nauki na sztukę i próbie zrozumienia roli człowieka wobec środowiska.

Superorganism. The Avant-Garde and the Experience of Nature

Angielskojęzyczne wydanie katalogu.

Władysław Strzemiński. Zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917

Rekonstrukcja nieznanych dotąd wątków z życia Strzemińskiego. Naukowa biografia ujawniająca szczegółowe informacje na temat dzieciństwa i młodości artysty.

Władysław Strzemiński. Czytelność obrazów

Książka ta jest próbą reinterpretacji bogatej myśli teoretycznej Władysława Strzemińskiego.

Władysław Strzemiński. Readability of Images

Anglojęzyczna wersja książki. Publikacja stanowi dokumentację z międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom teorii widzenia.

Katja Strunz Zeittraum #9 für Władysław Strzemiński

Publikacja towarzysząca wystawie: „Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki”.

Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

Publikacja stanowi próbę przeniesienia konstrukcji stałej ekspozycji muzealnej w przestrzeń książki. Znajdziemy tu teksty na temat sztuki nowoczesnej oraz materiał ilustracyjny złożony z reprodukcji prac eksponowanych w ramach wystawy.

Atlas of Modernity. The 20th and 21st Century Art Collection

Angielskojęzyczne wydanie albumu

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom I

Publikacja skupia się na historii instytucji, dla której osią pozostaje Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom II

Niniejszy tom powstał z potrzeby przemyślenia i poddania refleksji aktualnej działalności Muzeum Sztuki w Łodzi.

The ABC of Muzeum Sztuki

Angielskojęzyczna wersja przewodnika po stałej ekspozycji muzealnej.

111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 

111 works from the Collection of Muzeum Sztuki in Łódź

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (j.ang)

Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm

Niemal tysiącstronicowe kompendium wiedzy o sztuce współczesnej i nowoczesnej prezentujące dwie kolekcje, zbiory łódzkiego Muzeum Sztuki i szwajcarską kolekcję Hermana Rupfa.

Teresa Żarnowerówna (1897-1949). Artystka końca utopii

Pierwsza monograficzna publikacja poświęcona twórczości i życiu artystki.

Teresa Żarnower (1897-1949). An Artist of the End of Utopia (j. ang.)

Pierwsza monograficzna publikacja poświęcona twórczości i życiu artystki (wersja angielskojęzyczna)

Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei nowej typografii.

Książka poświęcona zagadnieniom związanym z ideą nowej (bądź funkcjonalnej) typografii. Antologia badająca źródła, mechanizmy i rezultaty zainteresowania artystów awangardowych projektowaniem graficznym.

Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda

Książka towarzysząca wystawie o tym samym tytule, dotycząca twórczości polskich awangardowych artystów pochodzenia żydowskiego.

Themersonowie i awangarda

Publikacja zawiera eseje zgłębiające twórczość artystów bogato ilustrowane reprodukcjami prac i archiwalnymi materiałami a także teksty autorstwa samych Themersonów.

DADA Impuls/e. Kolekcja Egidio Marzony

Książka towarzysząca wystawie. Zbiór esejów na temat dadaizmu i jego wpływu na sztukę, uzupełniony ilustrowanymi notami omawiającymi najważniejsze znajdujące się na wystawie prace.

Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej

Książka jest zbiorem artykułów powstałych w związku z konferencją „Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej”, zainspirowanej wystawą „Dada Impuls. Kolekcja Egidio Marzony”

Mirosław Bałka: Nerw. Konstrukcja

Katalog dokumentuje przekrojową wystawę twórczości artysty. Esejom analizującym prace towarzyszą liczne fotografie.

Mirosław Bałka: Nerve. Construction

Angielskojęzyczne wydanie katalogu

Nahum Tevet. Works on Glass, 1972-1975

Publikacja prezentująca minimalistyczne prace na szkle izraelskiego artysty Nahuma Teveta

Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists' collective)

Publikacja podejmuje kluczowe kwestie z dziedziny ekologii, polityki i ekonomii zgłębiając twórczość Tamása Kaszása i jego wizję przyszłości.

Notatki z podziemia

W książce tej autorzy koncentrują się na związkach pomiędzy twórczością artystów wizualnych i twórców muzyki alternatywnej w Europie Wschodniej w latach 1968-1994

Ewa Partum. Nic nie zatrzyma idei sztuki

Publikacja zgłębiająca twórczość Ewy Partum - prekursorki sztuki konceptualnej, feministycznej i krytycznej w Polsce. Znajdziemy tu artykuły próbujące uchwycić fenomen jej sztuki a także dokumentację prac artystki.

 

Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej

Publikacja w retrospektywnym ujęciu przybliża artystyczną aktywność Krzysztofa Wodiczki, przede wszystkim wszelkie jego działania na rzecz marginalizowanych grup i demokracji a także projekty sprzeciwiające się wojnie.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.