Przejdź do sekcji:

Konferencja ART.DATA - prezentacja efektów projektów digitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

12 i 13 września 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja ART.DATA, organizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2023 Muzeum Sztuki w Łodzi realizowało projekt „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”. Jego celem był rozwój bazy cyfrowych zasobów należących do Muzeum Sztuki w Łodzi oraz poprawa dostępu do tych danych dla użytkowników  zewnętrznych (publiczności - internautów) oraz wewnętrznych (muzealników). Oprócz digitalizacji wybranych dzieł, szczególnym zadaniem projektu było zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i informatycznej (macierze, serwery, system, sprzęt komputerowy i fotograficzny) oraz stworzenie bezpiecznego repozytorium cyfrowych zasobów MS.

 Stary system bazodanowy do inwentaryzacji zbiorów, który działał w Muzeum był już niewydolny. Ponadto nie był zintegrowany ze stroną internetową zasoby.msl.org.pl, na której prezentowane są dzieła sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Wszystkie dane na stronę o dziełach sztuki i ich wizerunki były wprowadzane ręcznie. Dodatkowo materiały dotyczące dzieł sztuki, jak np. multimedia, materiały dostępnościowe, umowy nabycia, prawno-autorskie, pozostawały rozproszone w różnych działach. Nowy system zgromadził w jednym miejscu wszystkie wspomniane materiały. Nie tylko usprawniło to zarządzenie zbiorami, ale też ułatwiło udostępnianie właściwych danych w internecie.

System połączony został ze specjalnie przygotowanymi na nowych serwerach repozytoriami zdjęć zdigitalizowanych prac, dzieł audiowizualnych i materiałów dostępnościowych, co zapewniło też właściwe przechowywanie wytworzonych w czasie programu materiałów cyfrowych, a także tych, które muzeum już posiadało.

Dobrym przykładem jest tu repozytorium dzieł audiowizualnych. W oparciu o konsultacje z innymi ośrodkami Muzeum stworzyło wewnątrz działu zbiorów ogólny schemat dobrych praktyk dotyczących digitalizacji, archiwizacji i przechowywania filmów oraz dzieł dźwiękowych. Digitalizując w ramach programu 79 takich dzieł zapisanych na taśmach filmowych 35 mm, 16 mm i VHS, taśmach radiowych, taśmach magnetofonowych i płytach gramofonowych, przygotowało także kopie archiwizacyjne i dystrybucyjne: cyfrowe w przechowywaniu dostępowym w repozytorium na serwerze, oraz w przechowywaniu głębokim na taśmach LTO i dyskach przenośnych składowanych w magazynie dzieł sztuki. W przypadku taśm filmowych – także kopie analogowe dystrybucyjne i archiwizacyjne na taśmach 16 mm. Podzielenie materiału na przechowywanie głębokie i dostępowe stanowiło podwójne zabezpieczenie materiału zdigtalizowanego. Materiał na serwerze i podłączony do systemu bazodanowego ma też wykonywany backup. Każdy zdigitalizowany materiał został zachowany w najlepszej możliwej dla danego wyjściowego materiału rozdzielczości, także w szeregu formatów w plikach przydatnych do różnego rodzaju dystrybucji oraz wglądówkach o niskiej rozdzielczości. Zostały też przygotowane cyfrowe fotosy z filmów. Warto dodać, że w repozytorium zostały uporządkowane wszystkie materiały cyfrowe związane z dziełami audiowizualnym i dźwiękowymi: zdigitalizowane w programie i od początku cyfrowe, co pozwala na sprawne udostępnianie dzieł audiowizualnych np. do ekspozycji własnych i jako kopie cyfrowe na zewnątrz.

Połączony z repozytoriami system jest dostępny dla pracowników oraz na stanowisku w bibliotece dla gości muzeum. Współdziała z usługami sieciowymi jak API, integracje cyfrowe - np. krajowe repozytorium KRONIK@.

Drugim element działania w ramach programu, była digitalizacja i opracowanie dzieł. Stanowiła ją digitalizacja 1050 dzieł sztuki, przygotowanie i weryfikacja rekordów do  5000 dzieł opublikowanych bez multimediów, zdigitalizowanie 100 materiałów z zasobów bibliotecznych, przygotowanie 300 not kuratorskich oraz opisów uproszczonych o dziełach tłumaczonych na język angielski, wreszcie przygotowanie materiałów dostępnościowych: piktogramów i opisów dla osób ze spektrum autyzmu, audiodeskrypcji oraz nagrań w Polskim Języku Migowym.

Wszystkie wytworzone materiały zostały  umieszczone w systemie (i repozytoriach), a następnie wyeksportowane na portal zasoby.msl.org.pl, który aktualizuje dane z programu bazodanowego raz dziennie.

Całe działanie wsparte było kampanią promocyjną: spotkaniami promującymi i upowszechniającymi w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, realizowanymi we współpracy z edukatorami; kampanią w mediach społecznościowych, gdzie prezentowano wybrane dzieła  wraz z szerokim opracowaniem; a w ostatnim roku także kampanią outdoorową, konferencją prasową i realizacją trzech filmów podsumowujących efekty projektu.

W dniach 12 i 13 września Emilia Antosz, Aneta Błaszczyk-Smolec, Monika Cywińska-Pryt, Paulina Kurc-Maj, Marta Pierzchała, Angelina Skinder-Wieliczko, Marta Skłodowska reprezentantki Muzeum Sztuki w Łodzi wzięły udział w konferencji ART.DATA podsumowującej efekty projektów digitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Więcej o konferencji

________________________

W ramach trzech lat realizacji projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi" finalnie zdigitalizowanych zostanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu organizowane jest spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści. Pierwsze z nich odbyło się 20 czerwca 2021 roku, drugie 5 października 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN

Galeria

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE