Przejdź do sekcji:

Konferencja „O naukowości muzeów”

W dniach 3-4 grudnia 2021 odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Podczas spotkania zostanie podjęta próba przyjrzenia się szeroko pojętej aktywności i produkcji badawczo-dyskursywnej (badaniom nad kolekcją i kulturą artystyczną, działalności wystawienniczej) w obrębie instytucji muzealnych, jako formom działalności naukowej.

INFO

Miejsce

online: Facebook, YouTube, Vimeo


Czas

3–4 grudnia 2021

W organizowanej konferencji pochylimy się nad zagadnieniem muzeów jako miejsc wytwarzania wiedzy, podejmując kwestię tego, czym różną się od uniwersytetów? Kluczowe będzie postawienie pytania o status wiedzy w muzeach sztuki i to czy ma ona charakter wiedzy eksperckiej? Jak sytuowane są projekty wystawiennicze w obszarze nauki? Czy są one dyskryminowane ze względu na swój czasowy charakter? A może wręcz przeciwnie, uzupełniają ważną lukę w tradycyjnym podejściu do popularyzowania badań. Interesuje nas jak tego rodzaju projekty są implementowane w instytucjach w Polsce i innych krajach. Mamy nadzieję, iż konferencja umożliwi skonfrontowanie różnych perspektyw i interpretacji naukowości działań podejmowanych w ośrodkach muzealnych. Kluczowa w tym kontekście wydaje się być również konieczność rozpoznania muzealnej działalności badawczej przez system formalno-prawny – przede wszystkim poprzez analizę ograniczeń istniejących w obecnych przepisach, jak i porównania ich z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach.

Konferencja będzie również okazją do refleksji nad poszukiwaniem optymalnego modelu funkcjonowania muzeum jako instytucji uprawiającej naukę i wykorzystującej jej efekty, wobec systemu organizacji nauki, konstruowanego w Polsce po roku 1989. W czasach Międzywojnia (1918-1939) Mieczysław Treter definiował muzea jako instytucje naukowe, w których „za pomocą systematycznego układu planowo i umiejętnie zbieranych a należycie konserwowanych okazów unaocznia się całokształt, względnie jedną jakąś gałąź wiedzy ludzkiej, o przyrodzie wszechświata lub o człowieku, jego cywilizacji i kulturze” (M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Warszawa 2019). Z dzisiejszej perspektywy sprowadzenie zadań muzeum do roli instytucji naukowo-badawczej nie jest realne ani oczekiwane. Chcąc sproblematyzować prognozy na rozwój naukowości muzeów, pochylimy się także nad kwestiami demokratyzacji nauki w instytucjach muzealnych i poszerzeniem struktury produkcji wiedzy.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania tegorocznej edycji czasopisma naukowego „Muzealnictwo”, które na swych łamach porusza zagadnienia związane z działalnością naukową muzeów, samo w sobie stanowiąc przykład uprawiania działalności naukowej w instytucji kultury, jaką jest współorganizator konferencji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konferencja odbyła się 3 i 4 grudnia 2021 za pośrednictwem kanałów online.


Program konferencji:

3 grudnia: Organizacja nauki w muzeach

10.00 Otwarcie obrad: Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki w Łodzi) i Piotr Majewski (NIMOZ)

10:30-11:15 prof. Charles Esche: Tranzycja, demodernizacja i spotkanie. Formy działań możliwe do zaadaptowania przez muzea

11:30-12:30 Panel: Działalność badawcza w muzeach a formalne rygory naukowości

  • dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec: Muzea jako przestrzeń badań nad prawem muzeów
  • dr hab. Hubert Kowalski: Muzeum w uczelni. Miejsce pomiędzy prowadzeniem badań a tworzeniem kolekcji

12:45-14:00 Dyskusja: Naukowość a misja społeczna współczesnego muzeum

Uczestnicy_czki: Paulina Długosz, dr Dominik Kacper Płaza, dr Beata Nessel-Łukasik
Prowadzenie: dr Karol Franczak

14:45–15:15 Panel: Muzeum a uniwersytet – różne modele naukowości?

  • dr Lisa Moran: Taighde | The Irish Museum of Modern Art jako ośrodek badawczy
  • dr hab. Tomasz de Rosset: Czy muzeum jest instytucją naukową?

15:30–17:00 Dyskusja: Współpraca akademicko-muzealna
Uczestnicy_czki: Paweł Kendra, dr Marcin Szerle, dr Katarzyna Wagner, Magdalena Zych, Justyna Żak-SzwarcProwadzenie: dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska

17:15–18:45 Dyskusja: Muzeum na uczelni

Uczestnicy_czki: dr Urszula Bończuk-Dawidziuk, prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Lilianna Lewandowska
Prowadzenie: dr Łukasz Biskupski

19:00 Prezentacja nowego numeru „Muzealnictwa”


4 grudnia: Przedmioty i praktyki badań muzealnych

9:00 Otwarcie obrad: Agnieszka Pindera i Natalia Słaboń (Muzeum Sztuki w Łodzi)
9:15–10:00 prof. Beatrice von Bismarck: Wytwarzanie różnicy – polityka kuratorska
10:00–10:45 dr Paul O’Neill: Art-in-Exhibition jako publiczna forma ucieczki

11:00–12:00 Panel: Sztuka współczesna a muzealne praktyki badawcze

  • Lotte Bode: Wypełnianie luki między instytucją a artystą: archiwizacja performansów w M HKA
  • dr Monika Stobiecka: Pomiędzy muzeum archeologicznym a galerią sztuki współczesnej. Teoriotwórcza rola wystaw na styku archeologii i sztuki współczesnej

12:15–13:15 Panel: Wystawa jako narzędzie uprawiania nauki

  • dr Dorota Jędruch i Filip Skowron: Metody i metodologie – muzealne strategie porządkowania eksponatów na przykładzie wystawy Moc muzeum
  • Dorota Seweryn-Puchalska: Wystawy o cechach badań naukowych
    Prowadzenie: dr Tomasz Załuski
13:30–15:00 Dyskusja: Muzealium jako przedmiot badań i instrument badawczy

Uczestnicy_czki: Aleksandra Janiszewska, Elżbieta Modzelewska, dr Łukasz Nawrocki

Prowadzenie: Maria Romanowska-Zadrożna

15:15 - 16:15 Dyskusja: Historie mówione – nowa przestrzeń badawcza

Uczestnicy_czki: Anna Michalska, dr Mariusz Niestrawski

Prowadzenie: dr hab. prof. UŁ Kaja Kaźmierska


Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów:


WIĘCEJ INFO

Rada programowa

Piotr Majewski, Agnieszka Pindera, Anna Saciuk-Gąsowska, Natalia Słaboń, Jarosław Suchan

Koordynacja

Łukasz Broda, Martyna Dec, Agata Szynkielewska

Wsparcie IT

Łukasz Janicki

Realizacja streamingu

GoLIVE

Grafika

Pola Piestrzeniewicz, Monika Wasilewska

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

Załączniki

INFO

Miejsce

online: Facebook, YouTube, Vimeo


Czas

3–4 grudnia 2021

Rada programowa

Piotr Majewski, Agnieszka Pindera, Anna Saciuk-Gąsowska, Natalia Słaboń, Jarosław Suchan

Koordynacja

Łukasz Broda, Martyna Dec, Agata Szynkielewska

Wsparcie IT

Łukasz Janicki

Realizacja streamingu

GoLIVE

Grafika

Pola Piestrzeniewicz, Monika Wasilewska

Podziel się informacją

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE