Oferta praktyk

MUZEUM SZTUKI W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE PRAKTYKI

I .  Nazwa i adres organizatora:

Muzeum Sztuki w Łodzi
Ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź                                                                                                          
e-mail: kadry@msl.org.pl  

II. Przedmiot naboru:

1) Stanowisko: PRAKTYKANT
2) Podstawa praktyk: skierowanie przez Uczelnie Wyższą

III.  Procedura naboru:

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwuetapowy:

1 ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2 ETAP - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji. 

IV.  Wymagania:

 1. Wykształcenie: studia kierunkowe związane z działalnością instytucji: historia sztuki, turystyka, filologia polska lub angielska, muzealnictwo, edytorstwo, architektura krajobrazu, pielęgnacja ogrodów, projektowanie obszarów zielonych
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 3. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 4. Znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 5. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 6. Lojalność i odpowiedzialność.

V. Wymagane dokumenty:

Do naboru może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty: cv oraz list motywacyjny.

W liście należy podać proponowaną komórkę organizacyjną, w której chcielibyście Państwo odbywać praktyki oraz proponowany termin i czas odbywania praktyk

Dokumenty należy przesyłać na adres email: kadry@msl.org.pl

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru na bezpłatne praktyki w każdym terminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Ilość wolnych miejsc na bezpłatne praktyki jest ograniczona.

Pursuant to Art. 173 of the Act of Telecommunications Law we would like to inform you that by continuing to browse this webpage you agree to save on your computer the so-called cookies. Cookies enable us to store information on the webpage viewership. If you do not give your consent to saving them, change the settings of your browser. More about the privacy policy.