Nabór na stanowisko pracownika Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej /kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko pracownik Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

 • Nazwa firmy/ instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej
 • Przewidywana nazwa stanowiska: kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych
 • Miasto wykonywania pracy: Łódź
 • Termin składania aplikacji: 20.03.2019 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
 • Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie
 • Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, umowa o pracę na czas określony

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: kulturoznawstwo, historia sztuki);
 • Biegła znajomość języka obcego (preferowany język angielski);
 • Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 • Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • Lojalność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność.

 

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

 

Obowiązki:

 • Pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum przydzielonego na salach wystawowych, w szczególności pilnowanie przed kradzieżą lub niszczeniem eksponatów. Zwracanie uwagi na przedmioty ruchome, stanowiące część eksponatów muzealnych;
 • Zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów i do majątku muzealnego. W wypadku zauważenia niestosownego zachowania się zwiedzającego mogącego zagrażać eksponowanym zbiorom muzealnym bądź innym przedmiotom, stanowiących własność muzealną uprawniony jest do zwrócenia uwagi zwiedzającemu w sposób taktowny na niewłaściwość jego zachowania się, a w razie bezskuteczności swojej interwencji zawiadomić niezwłocznie swojego przełożonego, w przypadku zaś zagrożenia eksponatów i innego majątku muzealnego bądź osób przebywających na terenie muzeum – zawiadomić ochronę Muzeum;
 • Sprawdzanie biletów wstępu;
 • Kontrolowanie przydzielonego rejonu obsługi przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłoczne powiadomienie przełożonego;
 • Utrzymywanie powierzonego rejonu w stanie czystości i porządku;
 • Przestrzeganie zasad pozostawiania, przez zwiedzających, w szatni wierzchnich okryć, toreb, walizek, parasoli itp.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących filmowania eksponatów muzealnych.
 • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia na salach wystawowych;
 • Udział przy montażu i demontażu wystaw;
 • Utrzymywanie w należytym stanie powierzonego sprzętu (froterki, odkurzacze i inne urządzenia);
 • Wykonywanie prac porządkowych zleconych przez przełożonych;
 • Udzielanie informacji gościom w języku polskim oraz angielskim;
 • Realizacja innych zadań w ramach pracy działu.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
 • Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko (Stanowisko pracy) przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).
 • Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

 • Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 • Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 • Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
 • Rekrutacja na stanowisko „Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu:  pn. „Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi – budynek J.” współfinansowanego  ze środków w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 • Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 • Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 • Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 • Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: kadry@msl.org.pl
 • Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)     prawo do przenoszenia danych;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.