Nabór na stanowisko pracownik ds. księgowości

Muzeum Sztuki w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko
pracownik ds. księgowości zatrudniony w Dziale Księgowości

 1. Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi
 2. Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik ds. księgowości (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)
 3. Miasto wykonywania pracy: Łódź
 4. Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Księgowości
 5. Termin składania aplikacji: do odwołania
 6. Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  II półrocze 2019 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
 7. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony

 

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie, co najmniej średnie;
 • Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku, w szczególności znajomość przepisów dotyczących podatku VAT i PDOP oraz środki trwałe;
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, księgowo-finansowych;
 • Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych;
 • Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • Lojalność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

 

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • współpracę z zespołem profesjonalistów;
 • ciekawe wyzwania zawodowe

 

Obowiązki:

 • Wprowadzanie do modułu Symfonia FK dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu i sprzedaży.
 • Terminowe sporządzenie deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
 • Rozliczanie projektów, grantów i dotacji celowych również pozyskanych od podmiotów zagranicznych.
 • Aktywny udział w pozyskaniu środków, przygotowywaniu kosztorysów oraz rozliczanie zakupu muzealiów w ramach dotacji celowych. Prowadzenie negocjacji w ramach zakupu muzealiów i rozliczania dotacji z zagranicznymi i polskimi kontrahentami.
 • Przygotowywanie koniecznej sprawozdawczości w ramach prowadzonych rozliczeń.
 • Współudział w sporządzaniu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
 • Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Zastępstwo kasjera podczas jego nieobecności.              
 • Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
 • Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
 • Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
 • Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Głównym Księgowym.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na  ww. stanowisko  przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej, adres: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu/zamknięciu procedury rekrutacji lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl
 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)     prawo do przenoszenia danych;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.