Nabór na stanowisko osoba sprzątająca

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik sprzątający

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

 

Wymagania obowiązkowe:

Etyka zawodowa i uczciwość;
Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
Lojalność i odpowiedzialność;
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
Umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej;

 

Oferujemy:

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

Obowiązki:

1.Utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń, terenów (zgodnie z przydziałem) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny,
2.Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu muzealnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,
3.Troska o czystość terenu muzeum, ogrodów, ciągów komunikacyjnych, budynku,
4.W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  stosowanie się do instrukcji ich obsługi,
5.Zgłoszenie do kierownika działu AG zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.,
6.Zastępstwo pozostałych pracowników obsługi i pracowników technicznych w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem i brygadzistami.

 

Sposób aplikacji:

 

1. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2.Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik sprzątający przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

3.Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

 

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik sprzątający przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: kadry@msl.org.pl
 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.