czerwona szyta rzeźba. czerwona szyta rzeźba.

"Proces powstawania dzieła sztuki to stan permanentnego przebywania na granicy między intuicją i podświadomością, analizą i dedukcją. To czuwanie, by nie oddać prymatu jednej z dwóch skrajności […]". 

Jan Kucz

Wystawa otwarta w ms2

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Ogrodowa 19

Łukasik materiały elektorniczne Łukasik materiały elektorniczne

„Wszystko co człowiek robi dotyczy jego samego i o nim opowiada. Ciekawe jest to, że trywialne epizody, na które jesteśmy skazani, artysta potrafi przemienić w intrygującą tajemnicę.”

Mariusz Łukasik

Wystawa otwarta w ms2

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Ogrodowa 19

Zdjęcie osoby podpierającej się o fortepian Zdjęcie osoby podpierającej się o fortepian

Zygmunt Krauze jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, pianistą i pedagogiem. Nowatorem i prekursorem wielu nowoczesnych tendencji w muzyce. Muzeum Sztuki w Łodzi dokonało bezprecedensowego zakupu wszystkich rękopisów dzieł Zygmunta Krauzego – ponad stu partytur i szkiców, zaczynając od szkolnych zeszytów, na najnowszych utworach kończąc, oraz najwartościowszej części korespondencji kompozytora.

Wystawa otwarta w ms1 

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Gdańska 43

Obiekt przestrzenny na ciemnym tle, po lewo czarne napisy na różowym tle Obiekt przestrzenny na ciemnym tle, po lewo czarne napisy na różowym tle

Twórczość Andrzeja M. Bartczaka rozpięta jest między przedstawieniem i abstrakcją, między wrażeniem i konkretem materii, między informelowym automatyzmem i dadaistycznym eksperymentem, między tworzeniem nowego a twórczym metabolizmem, zbieraniem, ocalaniem i przechowywaniem. W warstwie tematycznej ta sztuka posiada odniesienia do pejzażu, poezji, literatury, muzyki oraz sztuki mistrzów i przyjaciół Andrzeja M. Bartczaka. 

Wystawa otwarta w ms1 

ul. Gdańska 43
 

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

identyfikacja graficzna wystawy. multiplikacja zdjęcia, na którym widnieje człowiek. identyfikacja graficzna wystawy. multiplikacja zdjęcia, na którym widnieje człowiek.

To, co robi Beata Bols, pokazuje, że można być artystą nowoczesnym i z powodzeniem realizować się zarówno w działaniach perfomatywnych i efemerycznych, jak i w malarstwie lub fotografii cyfrowej. I to malarstwie abstrakcyjnym, wynikającym z gestu i pracy z formą, jej przeżyciem, a także w fotografii, która jeszcze bardziej umożliwia skupienie się na samej wizualności, będącej istotą sztuk plastycznych. Pokazuje, że w sztuce ciągle ważna jest indywidualna wrażliwość wizualna i próba jej przełożenia dostępnymi środkami na konkretne realizacje.

Wystawa otwarta w ms1 

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Gdańska 43