Przejdź do sekcji:

Międzynarodowe sympozjum o sztuce amerykańskiej w kolekcji ms

Artyści amerykańscy w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, część II

40 lat temu, w 1983 roku, po wcześniejszych wystawach w Paryżu, Dublinie i Belfaście, blisko 40 prac podarowanych przez najciekawszych artystów amerykańskich tamtych czasów trafiło na stałe do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.

INFO

Miejsce

ms2, 19 Ogrodowa, Łódź

Czas

Piątek, 10 marca 2023, godz. 12:00 - 15:00

W 2023 roku przypada czterdziesta rocznica polsko-amerykańskiej wymiany dzieł sztuki. Zainicjowana przez konstruktywistę Henryka Stażewskiego, międzynarodowa współpraca nawiązywała do historycznej wymiany, w której sam brał udział na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Prace, podarowane wówczas przez europejskich artystów awangardowych, stały się kamieniem węgielnym kolekcji jednego z pierwszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie, zlokalizowanym w największym przemysłowym mieście centralnej Polski — Łodzi. Cztery dekady później artyści amerykańscy (głównie artyści z Zachodniego Wybrzeża, m.in. Chris Burden, Frederick Eversley, Sam Francis, Ed Moses, Helen Pashgian, Alexis Smith i DeWain Valentine) zostali zaproszeni do udziału w wymianie dzieł, która „podkreślała kulturowe wsparcie i powiązania między artystami w trudnym okresie” – nawiązanie do powstania w Polsce „Solidarności”. Projekt spotkał się z dużym entuzjazmem i zaowocował wielką hojnością ze strony Amerykanów, którzy podarowali Muzeum Sztuki w Łodzi blisko czterdzieści dzieł – rzeźb, obrazów, fotografii, a także bardziej eksperymentalnych form. W odpowiedzi na to grupa polskich artystów przekazała swoje wybrane dzieła do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles (MoCA).

 

Poprzez sympozjum chcemy przyjrzeć się bliżej polsko-amerykańskim stosunkom i wymianie artystycznej w latach 80. XX wieku. Najważniejszym celem jaki stawiamy sobie w trakcie tego wieloletniego projektu badawczego jest lepsze zrozumienie znaczenia kolekcji sztuki amerykańskiej w szerszym kontekście kolekcji Muzeum Sztuki.

 

Pierwsza część międzynarodowego sympozjum odbyła się w październiku 2022 r. Swoje referaty przedstawili wówczas: Agnieszka Pindera (Muzeum Sztuki w Łodzi), dr Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi), prof. Lucy Bradnock (Courtauld Institute of Art, Londyn); prof. Michael Leja (University of Pennsylvania); dr Wojciech Szymański (Uniwersytet Warszawski); prof. Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki) i dr Elizabeth Buhe (niezależna badaczka).

 

Drugie – marcowe – spotkanie będzie bardziej nastawione na poszukiwanie wspólnego mianownika między postawami polskich i amerykańskich artystów, biorącymi udział w wymianie.

 

Wybór amerykańskich dzieł można obecnie obejrzeć na wystawie stałej „Atlas Nowoczesności. Ćwiczenia”.

 

Program sympozjum:

 

12:00 – 15:00

 

12:00 Agnieszka Pindera i dr Paweł Polit (Muzeum Sztuki)

Jak sztuka amerykańska trafiła do Muzeum? 

Kuratorzy sympozjum zaprezentują postępy swojej kwerendy prowadzonej zarówno w archiwach, jak i przez rozmowy z uczestnikami wymiany.


12:30 Dr hab. Christian Berger (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Zamiana miejsc: Praktyki konceptualne między Łodzią, Los Angeles i gdzie indziej w polsko-amerykańskiej wymianie artystycznej

Prelegent skupi się na twórczości Douglasa Hueblera i Kojiego Kamojiego.


13:15 Dr hab. Filip Lipiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Impuls “filmowy” w twórczości wybranych uczestników amerykańsko-polskiej wymiany artystycznej

Wystąpienie przybliży postaci m.in. Paula Sharitsa, Roberta Flicka, Lesa Levine'a a także Zygmunta Targowskiego i Ryszarda Winiarskiego.


14:00 Dr Małgorzata Jędrzejczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Obserwator jako czwarty wymiary? Między konstrukcją przestrzenną a relacjami przestrzennymi w praktyce rzeźbiarskiej Katarzyny Kobro, Erica Orra i Petera Sheltona

Prelegentka zwróci uwagę na różnorodność ujęć problematyki przestrzeni w praktyce wymienionych artystów.


Biogramy prelegentów

dr hab. Christian Berger – historyk sztuki nowoczesnej i współczesnej. Uzyskał tytuł magistra (2007) i doktora (2013) na Freie Universität Berlin, habilitował się z historii sztuki na Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2022) na podstawie pracy zatytułowanej Worldly Matter – Materiality and Reference to Real in Conceptualism of the 1960s and 1970s. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach we Frankfurcie (2022) i Hamburgu (2021–22) oraz był pracownikiem naukowym i wykładowcą na uniwersytetach w Moguncji (2010–22) i Marburgu (2007–2010). Otrzymał kilka znaczących stypendiów, m.in. Unii Europejskiej i Fundacji Volkswagena, co umożliwiło mu prowadzenie badań w międzynarodowych instytucjach, takich jak Courtauld Institute of Art w Londynie, Getty Research Institute w Los Angeles, Niemieckie Centrum Historii Sztuki (DFK) w Paryżu. W nadchodzącą wiosnę i lato będzie stypendystą Fundacji Thyssen w KWI Institute for Advanced Study in the Humanities w Essen. Jego publikacje obejmują zredagowany tom Conceptualism and Materiality: Matters of Art and Politics (Leiden: Brill, 2019) oraz monografię dotyczącą powtórzeń i eksperymentów w twórczości Edgara Degasa (Wiederholung und Experiment bei Edgar Degas, Berlin: Reimer, 2014), która wynika z jego pracy doktorskiej. Pełni funkcję członka rady redakcyjnej Studies in Art & Materiality, recenzowanej serii książek w wydawnictwie Brill.

dr hab. Filip Lipiński – historyk sztuki i amerykanista, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Instytucie Historii Sztuki. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuki amerykańskiej, teorii i metodologii historii sztuki. Jest stypendystą programów naukowych w USA i Europie, w tym: stypendium Fulbrighta na City University of New York (2007-8), Terra Summer Residency Fellowship (2008), Terra Travel Research Grant (2013), JFK Institut Research Grant, Berlin (2019); otrzymał grant badawczy Fundacji Kościuszkowskiej na University of Southern California/Getty Research Center, Los Angeles (2019). Autor dwóch książek – „Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu” (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013) i Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych (Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2021), a także licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz teorii sztuki w czasopismach takich jak Oxford Art Journal, View, Artium Quaestiones, RIHA Journal. Niedawno współtworzył antologię Hot Art, Cold War (Routledge, 2020) i The Palgrave Handbook of Image Studies (Palgrave Macmillan 2021). Jest także tłumaczem tekstów naukowych i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Artium Quaestiones.

dr Małgorzata Jędrzejczyk - historyczka sztuki i kuratorka, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała również na Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Ukończyła interdyscyplinarny program studiów Społeczeństwo-Technologie­-Środowisko (UJ). Kuratorka programu „Exercising modernity” w Instytucie Pileckiego w Berlinie.  Autorka publikacji poświęconych sztuce i architekturze XX i XXI wieku, m.in. „Katarzyna Kobro. Ruch czasoprzestrzeni”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2021 (z K. Słoboda); „Sztuka jako organizacja życia: Katarzyna Kobro i El Lissitzky” [2020], „Udomowiony modernizm” [2019]; „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy” [2019]. Kuratorka takich wystaw, jak Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku (razem z K. Kepiński, W. Grzesiak); Tożsamość. 100 lat polskiej architektury//Kraków; Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy (razem z K. Słoboda). Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

 

Sympozjum organizowane jest dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki

WIĘCEJ INFO

kuratorzy

Agnieszka Pindera, Paweł Polit

współpraca

Natalia Słaboń

koordynacja

Agata Szynkielewska

koordynacja komunikacji

Kinga Świtoniak, Katarzyna Szklarek-Zarębska

koordynacja dotacji

Emilia Antosz

wsparcie IT

Łukasz Janicki

język

angielski

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

ms2, 19 Ogrodowa, Łódź

Czas

Piątek, 10 marca 2023, godz. 12:00 - 15:00

kuratorzy

Agnieszka Pindera, Paweł Polit

współpraca

Natalia Słaboń

koordynacja

Agata Szynkielewska

koordynacja komunikacji

Kinga Świtoniak, Katarzyna Szklarek-Zarębska

koordynacja dotacji

Emilia Antosz

wsparcie IT

Łukasz Janicki

język

angielski

Podziel się informacją

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE