Wystawy planowane na 2018 rok

 

Asamblaże. Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato

ms1, Więckowskiego 36, parter

2 lutego – 8 kwietnia 2018

kuratorka: Joanna Sokołowska

Asamblaże oraz Życie cząstek autorstwa Angeli Melitopoulos i Maurizio Lazzarato to audiowizualny projekt badawczy poświęcony Félixowi Guattari oraz jego rewolucyjnej praktyce psychiatrycznej, a także jego aktywizmowi w dziedzinie polityki. Podczas swojej pracy w eksperymentalnej klinice psychiatrycznej Le Borde, Guattari poświęcił wiele uwagi tematyce ekozofii oraz animizmu, szczególnie w kontekście brazylijskim i japońskim.

W twórczości Guattariego podmiotowość traci wymiar transcendentny, charakterystyczny dla kultury Zachodu. Jest ona w tym ujęciu właściwością nie tylko ludzką – traci swój wyjątkowy status, oddzielający ją od innych części otoczenia. Pod tym względem refleksje Guattariego i środowiska animistycznego odnajdują wspólny mianownik. Guattari definiuje podmiotowość przy pomocy asamblaży – wielowymiarowych kompozycji przedstawiających współistnienie jednostek oraz relacje między zbiorowościami, przedmiotami, zwierzętami, maszynami, pojęciami i zróżnicowanymi siłami kosmicznymi. Ekspresja animistycznej, transosobowej podmiotowości interesowała go także w kreacji artystycznej, seksualności, psychozie, świecie dzieciństwa i rytuałach religijnych.

Na wystawie w Muzeum Sztuki prezentowane są dwie części projektu: trzykanałowe instalacje wideo Asamblaże i Życie cząstek. W eseistycznej formie podejmują one, uruchamiają i przenoszą myśl Guattariego, ukazując ją w nowych kontekstach.

 

Jimmie Durham. God’s Children, God’s Poems

ms2, Ogrodowa 19, parter

2 marca – 13 maja 2018

kuratorka: Heike Munder

kuratorka ze strony MS: Maria Morzuch

Artysta, poeta i aktywista Jimmie Durham znany jest z realizacją, których tematyka dotyka mitologii związanych z przynależnością narodową i etniczną. Projekt God’s Children, God’s Poems (2017r.) eksploatuje mitologiczny wymiar relacji między naturą a człowiekiem wpisanych w europejską kulturę. Za pomocą czternastu rzeźb, wykonanych z czaszek zamieszkujących niegdyś Europę zwierząt zestawionych z odpadami współczesnej cywilizacji, kreuje nową opowieść wychodzącą poza klasyczne europejskie dychotomie natury i kultury, tego, co ludzkie, i tego, co nieludzkie, przedmiotu i podmiotu.

Wystawa przygotowywana we współpracy z Migros Museum w Zürichu.

 

Atak na Pałac Zimowy

ms1, Więckowskiego 36, 1 piętro

6 kwiecień – 3 czerwiec 2018

kuratorki: Inke Arns i Sylvia Sasse

kuratorka ze strony MS: Joanna Sokołowska

W ramach projektu zostanie dokonana analiza funkcjonującego w powszechnej świadomości obrazu słynnego ataku na Pałac Zimowy. Wbrew utrwalonym przekonaniom, obraz ten nie odzwierciedla historycznego wydarzenia lecz teatralną inscenizację. W 1920 roku, z okazji trzeciej rocznicy Rewolucji Październikowej, rosyjski reżyser i teoretyk teatralny –  Nikołaj Jewrieinow – został poproszony o odtworzenie szturmu na Pałac Zimowy, a fotografia przedstawiająca ten moment stała się „historycznym” dokumentem. Atak na Pałac Zimowy to wystawa, której zasadniczy temat to zjawisko posługiwania się fikcją w celu reprezentacji wydarzeń historycznych. Dokumenty oraz prace artystów wchodzące w skład wystawy służą badaniu wpływu fikcji i reprodukcji na pojmowanie historii oraz pamięci.

Projekt realizowany we współpracy z HMKV (Dortmund, Niemcy) i University of Zurich (Szwajcaria).

 

Nadia Léger

ms1, Więckowskiego 36, parter

11 maja – 9 września 2018

kuratorki: Ewa Opałka i Karolina Zychowicz

kuratorka ze strony MS: Maria Morzuch

Wystawa ma charakter kuratorskiej i badawczej interwencji w trzy historyczne konteksty wystawiennicze, związane z kluczowymi polskimi instytucjami sztuki, których inicjatorką była Nadia Léger. Ukazuje złożoność relacji między polską a paryską awangardą, zarówno przed, jak i po II wojnie światowej, jednocześnie uwydatniając napięcia zachodzące między sztuką a politycznym zaangażowaniem oraz jego dogmatyzacją po II wojnie światowej. Jednym z tematów, które obejmuje, jest fenomen przechodzenia artystów awangardowych, zarówno tych działających w realiach powojennego bloku wschodniego, jak i Europy Zachodniej, na pozycje realnego socjalizmu. W tym kontekście prezentuje sylwetkę i strategie tożsamościowe samej Nadii Léger (Wandy Chodasiewicz-Grabowskiej), wyjątkowej i niezwykle wpływowej osobistości swoich czasów.

 

Kolektywne praktyki

(tytuł roboczy)

ms2, Ogrodowa 19, parter

8 czerwca – 28 października 2018

Kuratorka: Agnieszka Pindera

Tematem, na którym skupia się wystawa są praktyki kolektywne. Wystawa tworzy katalog współczesnych metod zbiorowej pracy rozwijanych wśród najmłodszego pokolenia europejskich artystów. Prezentuje działania artystycznych grup, a także interdyscyplinarnych inicjatyw, realizowanych m.in. w przestrzeni publicznej, internecie oraz w formie wydawnictw. Projekt nawiązuje do historii ruchów awangardowych, w których wspólna praca była jedną z form pozwalających na przekroczenie dotychczasowych sposobów uprawiania sztuki.

 

Zmiennokształtność. Eisenstein jako metoda

ms1, Więckowskiego 36, 1 piętro

22 czerwca – 21 września 2018

kuratorzy: Aleksandra Jach i Tomasz Majewski

Wystawa związana jest ze sto dwudziestą rocznicą urodzin Eisensteina i siedemdziesiątą rocznicą jego śmierci. Zestawione na niej zostaną prace artysty – zarówno rysunki, jak i fragmenty filmów – ze sztuką współczesną. Punktem wyjścia są koncepcje Eisensteina zgromadzone w ostatniej wydanej przez niego publikacji - Metoda. W tekstach, które powstawały na przeciągu lat 30. i 40. głównym motywem, który nieustannie powraca jest zainteresowanie płynnością form i niestałością materii. Stąd właśnie pojęciem, które organizuje narrację wystawy jest „zmiennokształtność”. W ms1 będzie można zapoznać się ze sposobami, w jakie propozycje teoretyczne Eisensteina dotyczące poszukiwania źródeł i specyfiki aktu twórczego przenikały do konkretnych rozwiązań montażowych i narracyjnych. Wystawa podejmuje także wątek inspiracji artysty kulturą wizualną XVIII i XIX wieku oraz umieszcza jego dorobek w kontekście współczesnych praktyk twórczych.

 

Awangarda i państwo

ms1, Więckowskiego 36, wszystkie piętra

26 października 2018 – luty 2019

kuratorzy: Dorota Monkiewicz oraz zespół

Wystawa i projekt badawczy mają na celu przyjrzenie się postawom artystów polskich wobec aparatu państwowego na przestrzeni XX i XXI wieku. Polityczność sztuki awangardowej była wielokrotnie proklamowana, ale również sytuowana po stronie różnych ideologii. Wyobrażenia o porządku politycznym oscylowały między utopijnymi realizacjami i pragmatyzmem realnej polityki. Różnorodność prezentowanych prac, będących wyrazem odmiennych ideologii,  zarysowuje pełną skalę – od postaw lewicowych po prawicowe – ze szczególnym uwzględnieniem postaw anarchistycznych. Jednym z celów projektu będzie analiza sztuki pod względem politycznego potencjału działań artystycznych.

 

Wielka Wojna

(tytuł roboczy)

ms2, Ogrodowa 19, parter

23 listopada 2018 – marzec 2019

kuratorzy: Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska i zespół

Pierwsza wojna światowa, nazwana przez sobie współczesnych Wielką Wojną, zmieniła nie tylko wyobrażenie o tym, jakie mogą być skutki działań zbrojnych. Zmieniła także układ sił i granice w Europie, dając wyczekiwaną suwerenność kilku państwom, w tym Polsce. Jednocześnie jej skutki polityczne, związane z upadkiem europejskich imperiów, problemami gospodarczymi i niepokojami społecznymi, doprowadziły do rozwoju najpierw komunizmu a potem faszyzmu, które parły do kolejnej konfrontacji zbrojnej. Jako pierwszy konflikt totalny, zmieniający radykalnie oblicze świata, Wielka Wojna pozostawiła też ogromne skutki społeczne i w znaczący sposób wpłynęła na sztukę, stając się katalizatorem istotnych zjawisk awangardowych. Na panoramiczną wystawę składają się dzieła twórców polskich i zagranicznych, a także dokumenty z epoki, mające zarówno charakter afirmatywny wobec wojny, jak i wyrażający przerażenie i potępienie. Celem wystawy jest nie tylko pokazanie wpływu, jaki wywarła hekatomba pierwszej wojny światowej na sposób patrzenia na świat przez artystów, ale także wskazanie na te jej konsekwencje, które przyczyniły się do stworzenia nowoczesnej kultury.

 

WYSTAWY CZASOWE – POZA MUZEUM SZTUKI

 

Notatki z podziemia

Akademie der Künste, Berlin

marzec 2018

kuratorzy: David Crowley, Daniel Muzyczuk

Wystawa stanowi reedycję ekspozycji zrealizowanej pod tym samym tytułem w Muzeum Sztuki na przełomie 2016 i 2017 i rozwinięcie tematów podjętych wcześniej przy okazji projektu Dźwięki elektrycznego ciała. Skupia się na twórczości pokolenia związanego z takimi nurtami muzycznymi jak: rock psychodeliczny, free improv, punk rock, industrial oraz ich związkami ze sztukami wizualnymi. Zbiera silnie dotychczas rozproszony materiał dotyczący działań na styku sztuk wizualnych i muzyki w undergroundzie bloku wschodniego w latach 1968-1995.

 

Katarzyna Kobro and Władysław Strzemiński. Vanguard Prototypes

Moderna Musset w Malmö

10 marca –  2 września 2018

Kurator: Jarosław Suchan

Monograficzna wystawa twórczości czołowych postaci międzywojennej awangardy stanowi kontynuację wystawy Kobro y Strzeminski. Prototipos vanguardistas prezentowanej w madryckim Museo Reina Sofia w 2017 roku. Jej celem jest ukazanie europejskiego znaczenia dorobku Kobro i Strzemińskiego, a ponadto próba wyeksponowania oryginalności artystycznych koncepcji obojga. Metodologicznym kluczem, służącym reinterpretacji tej twórczości, jest idea prototypu.

 

Katarzyna Kobro et Władysław Strzemiński

Centres G. Pompidou, Paryż

24 października 2018 - 14 stycznia 2019

kurator: Karolina Lewandowska, Jarosław Suchan

Największa do tej pory prezentacja sztuki Kobro i Strzemińskiego we Francji to równocześnie projekt mający na celu wydobycie z tego dorobku wątków mniej do tej pory eksponowanych, związanych z jednej strony z cielesnością, z drugiej – ze szczególnym sposobem ujęcia człowiek jako istoty gatunkowej. Wystawa zbudowana będzie na napięciach między pozytywizmem, postrzeganymi jako ideowy kontekst tej twórczości, a „nawiedzającymi” ją momentami myśli nieracjonalistycznej.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.