Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /system_cg2_1-0/_www/msl/views/functions/banery-lewa-kolumna.php on line 3

PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI

Nazwa firmy/instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik ds. księgowości (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Księgowości

Termin składania aplikacji 10.02.2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: Luty 2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie, co najmniej średnie;
 2. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku, w szczególności znajomość przepisów dotyczących podatku VAT i PDOP;
 3. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 4. Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, księgowo-finansowych;
 5. Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych;
 6. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 7. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 8. Lojalność i odpowiedzialność;
 9. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 10. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.
 11. Mile widziana znajomość języka obcego.

 

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury; współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów; ciekawe wyzwania zawodowe

 

Obowiązki:

 1. Wprowadzanie do modułu Symfonia FK wszystkich dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu.
 2. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT i aktami wykonawczymi ewidencji na potrzeby rozliczania podatku VAT.
 3. Sporządzenie wydruków z modułu Symfonia FK wszystkich rejestrów dotyczących zakupu i sprzedaży (krajowych i zagranicznych).
 4. Sporządzenie wewnętrznego dokumentu PK w zakresie rozliczenia podatku VAT za miesiąc sprawozdawczy.
 5. Terminowe sporządzenie wszystkich deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R oraz wszystkich korekt złożonych deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem ich dokonania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  prawnych.
 6. Dokonanie uzgodnienia kont analitycznych dotyczących obszaru zakupu (zobowiązania wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, rozliczenia zakupu, rozrachunków z tytułu VAT) z kontami syntetycznymi.
 7. Sporządzanie sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-Un, Rb-Uz.
 8. Współudział w sporządzaniu przez Kierownika Działu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
 9. Przeprowadzanie inwentaryzacji rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań oraz podatku VAT w formie potwierdzenia sald na dzień określony w Zarządzeniu  Dyrektora i zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 10. Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
 11. Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.
 12. Zastępstwo kasjera podczas jego nieobecności.              
 13. Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
 14. Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
 15. Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
 16. Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem.

 

Kontakt z Pracodawcą/Sposób aplikacji: Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys;

 

Procedura naboru:

1 etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2 etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

3 etap – ocena tekstów przygotowanych przez wybranych kandydatów

 

Uwaga:

Koniecznie dopisz w Życiorysie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

Pamiętaj:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane

 

Kontakt:

Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

  Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.