Szacowanie wartości zamówienia - "Digitalizacja i archiwizacja materiałów dźwiękowych"

Szacowanie wartości zamówienia  pn. „Digitalizacja i archiwizacja materiałów dźwiękowych” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 114 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 31.07.2020, 12:07