Szacowanie wartości zamówienia - „Doposażenie pracowni digitalizacyjnej” - 2

Szacowanie wartości zamówienia pn. „Doposażenie pracowni digitalizacyjnej” - 2  na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego  w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 145 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 03.08.2020, 14:08
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 03.08.2020, 15:00