Szacowanie wartości zamówienia - "Dostawa sprzętu informatycznego"

Szacowanie wartości zamówienia  pn. „Dostawa sprzętu informatycznego” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 20 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 29.07.2020, 14:07
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 29.07.2020, 14:26