Szacowanie wartości zamówienia - "Dostawa sprzętu informatycznego" - 4

Szacowanie wartości zamówienia pn. "Dostawa sprzętu informatycznego" do projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi"  współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 80 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 07.09.2020, 09:09
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 07.09.2020, 09:44