Szacowanie wartości zamówienia - "Dostawa sprzętu informatycznego" - 3

Szacowanie wartości zamówienia pn. "Dostawa sprzętu informatycznego" do projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi"  współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 85 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 21.08.2020, 13:08
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 21.08.2020, 13:22