Szacowanie wartości zamówienia - "Dostawa sprzętu informatycznego 2"

Szacowanie wartości zamówienia pn. "Dostawa sprzętu informatycznego 2" do projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi"  współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 59 razy
Utworzył: Anna Mówińska
Data: 11.08.2020, 08:08
Opublikował: Anna Mówińska
Data: 11.08.2020, 08:08