Szacowanie wartości zamówienia - "Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu"

Szacowanie wartości zamówienia pn. Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi"  współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Artykuł był wyświetlony 91 razy
Utworzył: Paulina Kępa
Data: 06.08.2020, 13:08
Opublikował: Paulina Kępa
Data: 06.08.2020, 13:08